Дараах орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газруудын тусгай хэрэгцээнд байх хугацаа дууссан тул Ашигт Малтмалын тухай хуулийн 14 зүйлийн 14.2, 14.8 дахь хэсэгт заасны дагуу Кадастрын бүртгэлээс хассаныг мэдэгдье.

Код

Талбайн нэр

Талбай хэмжээ (га)

Шийдвэрийн

Дуусах огноо

Шийдвэрлэсэн

Огноо

Дугаар

Аймаг

Сум

SPT-00001

А хэсэг

82009.27

2009.07.27

83

2014.07.27

Өмнөговь

 

SPT-00002

Б хэсэг

100593.11

2009.07.27

83

2014.07.27

Өмнөговь

 

SPT-00013

Заамар сум

281881.75

2007.03.23

01

2012.03.23

Төв

Заамар

SPT-00182

Их бага уул

1703.04

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянтал

SPT-00183

Баян Эрхэт овоо

477.01

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянжаргалан

SPT-00184

Шорвог нуур

1094.28

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянжаргалан

SPT-00185

Ерөөлтийн хангай

390.66

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянжаргалан

SPT-00186

Жаргалант уул

5876.09

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянжаргалан

SPT-00187

Тогосын овоо

1161.94

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баяндэлгэр

SPT-00188

Адуунчулуун

305.44

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянжаргалан

SPT-00189

Дэлгэрцогт уул

2310.36

2008.03.10

3

2013.03.10

Төв

Баянжаргалан

SPT-00431

Цагаан шороо

6341.18

2007.12.30

6/09

2012.12.30

Өмнөговь

Цогт-Овоо

SPT-00439

Адагбаян худаг орчим

1502.05

2007.12.05

32

2010.12.05

Өмнөговь

Баян-Овоо

SPT-00757

Оюут толгой

10729.82

2004.04.30

04

2005.04.30

Завхан

 

SPT-00979

Нарангийн амны рашаан

138.15

2000.12.28

14

2010.12.28

Сэлэнгэ

Баянгол

SPT-01030

Хараа голын дагуу

9488.36

2006.01.19

04

2011.01.19

Дархан-Уул

Хонгор

SPT-01090

Худагт

985.37

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01091

Бор-өндөр

1166.47

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01092

Улаан Ш

1965.42

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01093

Бүс овоо

2002.5

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01094

Салбарын тахилгат овоо

3657.8

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01095

Чандмана

1964.23

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01096

Салбарын уул

3147.55

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01097

Гамал

1907.72

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01098

Ноён

2054.99

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01099

Лэнгийн овоо

1979.6

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01100

Будлан

2928.39

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01101

Хайлааст

1009.28

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01102

Дэлгэр Хатан уул

1320.16

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01103

Тахилгат

1990.68

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01104

Баруун зүүн хэрэм

955.83

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01105

Хавтгай уул

1715.6

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01106

Хөх өндөр уул Бэрх уул

2181.8

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01107

Эрдэнэ уул Овоот Жаран ангал

671.2

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01108

Хар овоо Төхөмийн ухаа

1972.02

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01109

Түмэн өлзийт уул

948.58

2009.05.13

03

2014.05.13

Хэнтий

Мөрөн

SPT-01229

Хөлийн холбоо

5.13

2012.08.14

29

2014.08.14

Хэнтий

Баян-Адрага

SPT-01230

Хөлийн холбоо

6.77

2012.08.14

29

2014.08.14

Хэнтий

Баян-Адрага

SPT-01231

Хөлийн холбоо

11.41

2012.08.14

29

2014.08.14

Хэнтий

Баян-Адрага

  

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

2015 оны 01 дугаар сарын 10