2015 оны 3-р сарын 09-нөөс 13-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд: Ажлын чийг 6.4%, Үнслэг 14.9%, Дэгдэмхий бодисын гарц 30.4%, Илчлэг 6152 ккал/кг, Хүхэр 0.7%, Чөлөөт хөөлтийн зэрэг 2.9, Барьцалдах чанарын үзүүлэлт 32 бүхий нүүрс хилээр гарсан байна.

УУШТЛ