2014 оны нүүрс олборлолт, борлуулалт, экспортын мэдээ, мян.тн эндээс татаж үзнэ үү