“Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын  тайлангаа чанартай гаргаж  хэвшицгээе –2015” сэдэвт  хайгуул, олборлолтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч  ААН-үүдэд зориулсан хагас өдрийн сургалт 2015 оны 3 сарын 26-ны өдрийн 10 цагт Засгийн  газрын 11-р байрны /хуучнаар  МҮХАҮТ/ дугуй танхимд зохион байгуулагдана.

Зорилго нь: ОҮИТБС-ын  тайлан гаргах мэргэжил, арга зүйн зөвлөлгөө өгөх, тулган баталгаажуулалтад оролцох идэвхийг нэмэгдүүлэх, цахим тайлагналын үндэс, үйл явцыг танилцуулахад оршино.

Сургалт үнэ төлбөргүй ба оролцох ААН-үүд 3 сарын 24-ний   дотор 70110525, 263709 дугаарын утас, эсхүл eiti.communication@gbail.com цахим шуудангаар бүртгүүлнэ үү.

ОҮИТБС-ын тайланг тусгай зөвшөөрөл нь хүчин төгөлдөр бөгөөд хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлж байгаа бүх  ААН-үүд  гаргах үүрэгтэй.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

МОНГОЛЫН ОҮИТБС-ЫН АЖЛЫН АЛБА