Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Геологи, ашигт малтмалын газраас ашигт малтмалын нөөц ашиглах эрх авах дуудлага худалгааг БНКУ-ын удирдлага дор дараах газруудад явуулахаар зарлаж байна. Үүнд:

 -  Карагирийн талбайд алтны геологи-эрлийн ажил явуулах

 -  Султансарийн хүдрийн талбайд алтны хайгуулын ажил явуулах

 -  Сары-Ташийн шохойн чулууны ордын 22-р хэсгийг олборлох зорилгоор

Энэхүү үйл ажиллагаа нь 2015 оны 3-р сарын 23, 26, 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах юм байна.

Дуудлага худалдаанд оролцох нөхцлийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи веб хуудсанд байрлуулсан болно. www.geology.kg. Мөн уг дуудлага худалдаанд оролцох талаар асуулт тавихаар бол дараах утсанд хандаж болно. (+996 312) 300246 орос хэл дээр, мөн  (+996312)300246,  (+996551) 909869 англи хэл дээр.