Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Засгийн газрын харьяа Улсын Геологи, Ашигт малтмалын газраас дараах газруудад газрын хэвлийг ашиглах эрх олгох дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар болсон байна.

- Алмалык хүрэн нүүрсний ордыг ашиглах

Дуудлага худалдаа 2015 оны 3 сарын 23-ны өдөр Ош бүсийн Ноокат хотын Ноокат дүүргийн захиргааны байранд зохион байгуулагдана.

- Сары-Таш шохойн чулууны ордын 22-р хэсгийг ашиглах

Дуудлага худалдаа 2015 оны 3 сарын 26-ны өдөр Ош бүсийн Узген дүүргийн ЖалпакТаш тойргийн Туз-Бель тосгоны Турдубаевийн нэрэмжит дунд сургуулийн хурлын танхимд болно.

- Карагырийн талбайд алтны геологи, эрлийн

Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын Засгийн газрын харьяа Улсын Геологи, Ашигт малтмалын газраас дараах газруудад газрын хэвлийг ашиглах эрх олгох дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар болсон байна.

- Алмалык хүрэн нүүрсний ордыг ашиглах

Дуудлага худалдаа 2015 оны 3 сарын 23-ны өдөр Ош бүсийн Ноокат хотын Ноокат дүүргийн захиргааны байранд зохион байгуулагдана.

- Сары-Таш шохойн чулууны ордын 22-р хэсгийг ашиглах

Дуудлага худалдаа 2015 оны 3 сарын 26-ны өдөр Ош бүсийн Узген дүүргийн ЖалпакТаш тойргийн Туз-Бель тосгоны Турдубаевийн нэрэмжит дунд сургуулийн хурлын танхимд болно.

- Карагырийн талбайд алтны геологи, эрлийн ажил гүйцэтгэх

- Султан-Сарын алтны хүдрийн талбайд хайгуулын ажил явуулах

Дуудлага худалдаа 2015 оны 3 сарын 30-ны өдөр Нарын бүсийн Нарын хотын Нарын дүүргийн захиргааны хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

Дуудлага худалдаанд оролцох нөхцлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.geology.kg веб сайтнаас авч болно. Мөн дуудлага худалдаанд оролцох талаар тодруулга авахыг хүсвэл орос хэлээр (+996 312) 300246, англи хэлээр (+996 312) 300246, (+996 551) 909869 утсаар холбогдоно уу.

Ажил гүйцэтгэх

- Султан-Сарын алтны хүдрийн талбайд хайгуулын ажил явуулах

Дуудлага худалдаа 2015 оны 3 сарын 30-ны өдөр Нарын бүсийн Нарын хотын Нарын дүүргийн захиргааны хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

Дуудлага худалдаанд оролцох нөхцлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.geology.kg веб сайтнаас авч болно. Мөн дуудлага худалдаанд оролцох талаар тодруулга авахыг хүсвэл орос хэлээр (+996 312) 300246, англи хэлээр (+996 312) 300246, (+996 551) 909869 утсаар холбогдоно уу.