Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын  тусгай  зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2015 оны 01 дүгээр/дугаар сарын 09-ны/ний/ өдрийн 13 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

14485X

2008.12.01

Өмнөговь

Ханхонгор

Гашуунхудаг

Түмэн-Анур ХХК

2

15315X

2009.11.30

Говь-Алтай

Бугат

Алаг хайрхан

Юу Эл ти Ди ХХК

3

15256X

2009.11.16

Хэнтий

Баянхутаг

Унаган ухаа

Хан хэнтийн хүдэр ХХК

 АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС