2015 оны улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөө, задаргаа эндээс татаж үзнэ үү.