2015 оны 4-р сарын 13-наас 17-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд: Ажлын чийг 4.7%, Үнслэг 12.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц 29.4%, Илчлэг 6720 ккал/кг, Хүхэр 0.8%, Чөлөөт хөөлтийн зэрэг 5.0, Барьцалдах чанарын үзүүлэлт 53 бүхий нүүрс хилээр гарсан байна.

УУШТЛ