2015 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 88, 89, 220 дугаар тогтоол,

2015 оны 102, 103 дугаар тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2015 оны 5 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2015 оны 4 дүгээр сарын үнийн дунджыг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.

(ам.доллар/тн)

Цайр

2,206.52

 

 

 

 

https://www.lme.com/

Зэс

6,027.97

Хар тугалга

1,999.35

Цагаан тугалга

15,979.00

Хөнгөн цагаан

1,816.81

Молибдени

17,210.00

(төгрөг/грамм)

Алт

75,971.84

 

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

851.19

 

 

 

 

 

 

Жонш

Хайлуур жоншны баяжмал ФФ-97

300.00

 

 

 

 

http://www.indmin.com

Хайлуур жоншны баяжмал ФФ-95

293.81

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-92

259.76

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-85

240.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-80

210.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-75

196.88

Төмрийн хүдэр

Бүхэллэг хүдэр /58 хувийн агуулга/

44.62

/www.umetal.com/

Нунтаг хүдэр /58 хувийн агуулга/

39.81

Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга)

13,622.53

www.asianmetal.com

(ам.доллар/тн)

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.sxcoal.com/

 

 

 

 

 

Боловсруулаагүй нүүрс

 

Антрацит

Дэгдэмхий:   V<8%,   Үнслэг:   A<25%,   Илчлэг

Q>5500

 

68.91

 

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%,

Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

 

51.34

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%,

Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

 

37.39

Коксжих

чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-

37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

 

25.80

Хүрэн

нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг:

A<20%

 

19.35

 

 

 

Баяжуулсан нүүрс

 

Антрацит

Дэгдэмхий:   V<8%,   Үнслэг:   A<12%,   Илчлэг

Q>7000

 

77.18

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%,

Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

 

64.50

Коксжих

чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг:

A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

 

28.25