Компанийн нэр

Түүхий эд, Хүчин чадал

Байршил

хугацаа

Тайлбар

1.

 “Сайншанд рефайнери” ХХК

Дотоодын түүхий тос боловсруулах /жилд 1,5 сая тонн/

Дорноговь аймгийн Сайншанд сум

2017-07-05

ЭБЭХ-ний сайдын 2012.07.06 141 дугаар тушаал

/100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

“Зүүнбаян нефть” ХХК

Импортын түүхий тос /жилд 1 сая тонн/

Улаанбаатар хот

Багахангай дүүрэг

2017-07-09

 

Уул Уурхайн Сайдын 2014 оны 07-р сарын 10-ны өдрийн 176 дугаар тушаалаар тусгай зөвшөөрөл авсан.

/100% БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

Цэвэр түлш ХХК

Ажилласан тос боловсруулах /1000 тонн/

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг

2017-07-09

Уул уурхайн сайдын 2014 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн 176 дугаар тушаалаар тусгай зөвшөөрөл авсан.

/100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

Петролеум Продакшн ХХК

Импортын хийн конденсат боловсруулах  / жилд 50 мян тонн/

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум

2018-05-08

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн 94 тоот тушаал

/100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

Соут Ойл ХХК

Импортын түүхий тос боловсруулах /жилд 50 мян тонн/

Улаанбаатар хот

2019-07-01

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн 109 тоот тушаал

/100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

Алтан оршихуй ХХК

Ажилласан тос боловсруулах /жилд 3000 тонн/

Улаанбаатар хот, Бага хангай дүүрэг

2019-07-01

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн 114 тоот тушаал

/100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

“Багануур Энержи” ХХК

Нүүрс гүн  боловсруулах шингэн түлш үйлдвэрлэх

Багануур

2017-09-05

Уул Уурхайн Сайдын 2013 оны 09-р сарын 04-ны өдрийн 178 дугаар тушаалаар тусгай зөвшөөрөл авсан.

 /100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/

  1.  

“Мак Си Ти Эл” ХХК

Нүүрс гүн  боловсруулах шингэн түлш үйлдвэрлэх

Дорнод, Адуунчулууны нүүрсний орд

2017-05-12

Уул Уурхайн Сайдын 2014 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн 99 дүгээр тушаалаар тусгай зөвшөөрөл авсан.

/100% Монгол Улсын хөрөнгө оруулалттай/