Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмал, газрын тосны газар "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн охин компани болох “Эрдэнэс метан” ХХК-тай Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Тавантолгойн нүүрсний ордод нүүрсний давхрагын метан хийн эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр байгууллаа. Тус гэрээг гурван жилийн хугацаатай байгуулсан бөгөөд эрэл, судалгааны ажилд 860.000 ам доллар зарцуулахаар төлөвлөжээ.