2015.05.14-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025904Хар уул-196° 29' 1.00" E44° 50' 51.00" N
NE-025904Хар уул-196° 31' 53.00" E44° 50' 51.00" N
NE-025904Хар уул-196° 31' 53.00" E44° 49' 53.00" N
NE-025904Хар уул-196° 29' 1.00" E44° 49' 53.00" N
NE-025904Хар уул-196° 29' 1.00" E44° 50' 51.00" N
NE-025908хар уул-496° 27' 40.00" E44° 46' 38.00" N
NE-025908хар уул-496° 30' 25.00" E44° 46' 38.00" N
NE-025908хар уул-496° 30' 25.00" E44° 45' 57.00" N
NE-025908хар уул-496° 27' 40.00" E44° 45' 57.00" N
NE-025908хар уул-496° 27' 40.00" E44° 46' 38.00" N
NE-025909Хар уул-596° 24' 20.00" E44° 47' 43.00" N
NE-025909Хар уул-596° 25' 37.00" E44° 47' 43.00" N
NE-025909Хар уул-596° 25' 37.00" E44° 45' 56.00" N
NE-025909Хар уул-596° 24' 20.00" E44° 45' 56.00" N
NE-025909Хар уул-596° 24' 20.00" E44° 47' 43.00" N
NE-025911Баялаг92° 37' 24.16" E46° 37' 17.97" N
NE-025911Баялаг92° 36' 43.74" E46° 36' 55.77" N
NE-025911Баялаг92° 34' 9.49" E46° 35' 31.06" N
NE-025911Баялаг92° 34' 0.08" E46° 35' 38.77" N
NE-025911Баялаг92° 32' 28.98" E46° 34' 39.40" N
NE-025911Баялаг92° 32' 21.16" E46° 34' 35.42" N
NE-025911Баялаг92° 31' 10.47" E46° 34' 24.23" N
NE-025911Баялаг92° 30' 39.63" E46° 34' 19.35" N
NE-025911Баялаг92° 30' 34.83" E46° 34' 13.70" N
NE-025911Баялаг92° 30' 0.17" E46° 33' 33.01" N
NE-025911Баялаг92° 30' 0.17" E46° 36' 50.42" N
NE-025911Баялаг92° 30' 36.87" E46° 36' 35.01" N
NE-025911Баялаг92° 31' 38.53" E46° 36' 59.61" N
NE-025911Баялаг92° 31' 52.89" E46° 37' 41.27" N
NE-025911Баялаг92° 32' 47.78" E46° 38' 3.50" N
NE-025911Баялаг92° 33' 40.14" E46° 38' 20.44" N
NE-025911Баялаг92° 34' 8.66" E46° 38' 52.61" N
NE-025911Баялаг92° 34' 8.66" E46° 37' 17.97" N
NE-025911Баялаг92° 37' 24.16" E46° 37' 17.97" N
NE-025906Хар уул-296° 28' 27.70" E44° 49' 53.00" N
NE-025906Хар уул-296° 33' 23.00" E44° 49' 53.00" N
NE-025906Хар уул-296° 33' 23.00" E44° 48' 35.00" N
NE-025906Хар уул-296° 28' 27.70" E44° 48' 35.00" N
NE-025906Хар уул-296° 28' 27.70" E44° 49' 53.00" N
NE-025910Хар уул-696° 25' 37.00" E44° 48' 4.00" N
NE-025910Хар уул-696° 27' 24.00" E44° 48' 4.00" N
NE-025910Хар уул-696° 27' 24.00" E44° 47' 4.00" N
NE-025910Хар уул-696° 25' 37.00" E44° 47' 4.00" N
NE-025910Хар уул-696° 25' 37.00" E44° 48' 4.00" N
NE-025907Хар уул-396° 28' 48.00" E44° 48' 35.00" N
NE-025907Хар уул-396° 31' 1.00" E44° 48' 35.00" N
NE-025907Хар уул-396° 31' 1.00" E44° 46' 38.00" N
NE-025907Хар уул-396° 28' 48.00" E44° 46' 38.00" N
NE-025907Хар уул-396° 28' 48.00" E44° 48' 35.00" N
NE-025905Баян уул99° 54' 0.45" E44° 57' 4.82" N
NE-025905Баян уул99° 55' 40.73" E44° 55' 16.43" N
NE-025905Баян уул99° 54' 0.45" E44° 55' 16.43" N
NE-025905Баян уул99° 54' 0.45" E44° 57' 4.82" N