2015.05.20-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025931Ноён102° 22' 0.83" E42° 37' 0.00" N
NE-025931Ноён102° 12' 30.00" E42° 37' 0.00" N
NE-025931Ноён102° 12' 30.00" E42° 38' 54.10" N
NE-025931Ноён102° 22' 0.83" E42° 38' 54.10" N
NE-025931Ноён102° 22' 0.83" E42° 37' 0.00" N
NE-025934Хайрхан-3100° 20' 55.00" E43° 24' 25.00" N
NE-025934Хайрхан-3100° 22' 40.00" E43° 24' 25.00" N
NE-025934Хайрхан-3100° 22' 40.00" E43° 23' 40.00" N
NE-025934Хайрхан-3100° 20' 55.00" E43° 23' 40.00" N
NE-025934Хайрхан-3100° 20' 55.00" E43° 24' 25.00" N
NE-025937Баян96° 42' 30.00" E46° 46' 57.00" N
NE-025937Баян96° 42' 30.00" E46° 48' 35.00" N
NE-025937Баян96° 49' 40.00" E46° 48' 35.00" N
NE-025937Баян96° 49' 40.00" E46° 46' 57.00" N
NE-025937Баян96° 42' 30.00" E46° 46' 57.00" N
NE-025933Нар96° 18' 25.00" E45° 14' 56.47" N
NE-025933Нар96° 18' 25.00" E45° 12' 52.00" N
NE-025933Нар96° 14' 0.15" E45° 12' 52.00" N
NE-025933Нар96° 14' 0.15" E45° 14' 34.39" N
NE-025933Нар96° 15' 4.73" E45° 14' 33.44" N
NE-025933Нар96° 15' 1.25" E45° 14' 36.50" N
NE-025933Нар96° 15' 43.75" E45° 14' 56.47" N
NE-025933Нар96° 18' 25.00" E45° 14' 56.47" N
NE-025936Эрдэнэ толгой91° 35' 34.15" E48° 40' 1.68" N
NE-025936Эрдэнэ толгой91° 36' 12.27" E48° 40' 1.68" N
NE-025936Эрдэнэ толгой91° 40' 27.69" E48° 37' 34.00" N
NE-025936Эрдэнэ толгой91° 35' 34.14" E48° 37' 34.00" N
NE-025936Эрдэнэ толгой91° 35' 34.15" E48° 40' 1.68" N
NE-025938Хайрхан-5100° 26' 30.00" E43° 24' 55.00" N
NE-025938Хайрхан-5100° 30' 0.00" E43° 24' 55.00" N
NE-025938Хайрхан-5100° 30' 0.00" E43° 21' 24.00" N
NE-025938Хайрхан-5100° 26' 30.00" E43° 21' 24.00" N
NE-025938Хайрхан-5100° 26' 30.00" E43° 24' 55.00" N
NE-025935Хайрхан-4100° 22' 40.00" E43° 24' 12.00" N
NE-025935Хайрхан-4100° 26' 30.00" E43° 24' 12.00" N
NE-025935Хайрхан-4100° 26' 30.00" E43° 22' 35.00" N
NE-025935Хайрхан-4100° 22' 40.00" E43° 22' 35.00" N
NE-025935Хайрхан-4100° 22' 40.00" E43° 24' 12.00" N
NE-025932Хайрхан-2100° 19' 5.00" E43° 24' 45.00" N
NE-025932Хайрхан-2100° 20' 55.00" E43° 24' 45.00" N
NE-025932Хайрхан-2100° 20' 55.00" E43° 22' 22.00" N
NE-025932Хайрхан-2100° 19' 5.00" E43° 22' 22.00" N
NE-025932Хайрхан-2100° 19' 5.00" E43° 24' 45.00" N