2015 оны 5-р сарын 18-нээс 5-р сарын 22-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд: Ажлын чийг War, 2.6%, Үнслэг Аd, 13.3%, Дэгдэмхий бодисын гарц           Vdaf, 33.6%, Илчлэг Qnet ar, 6724ккал/кг, Хүхэр Sd, 0.9%, Чөлөөт хөөлтийн зэрэг 4.5, Барьцалдах чанарын үзүүлэлт 62 бүхий нүүрс хилээр гарсан байна.

УУШТЛ-2015-05-25