2015.06.02-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025977Хүрэн толгой90° 18' 2.95" E48° 32' 58.66" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 18' 2.95" E48° 30' 1.67" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 16' 43.99" E48° 30' 1.67" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 16' 43.97" E48° 30' 46.67" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 14' 39.87" E48° 30' 46.67" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 14' 39.87" E48° 32' 21.67" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 11' 19.96" E48° 32' 21.67" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 11' 19.96" E48° 32' 58.65" N
NE-025977Хүрэн толгой90° 18' 2.95" E48° 32' 58.66" N
NE-025982Дөрвөлжин96° 31' 48.00" E46° 27' 18.00" N
NE-025982Дөрвөлжин96° 35' 24.00" E46° 27' 18.00" N
NE-025982Дөрвөлжин96° 35' 24.00" E46° 25' 30.00" N
NE-025982Дөрвөлжин96° 31' 48.00" E46° 25' 30.00" N
NE-025982Дөрвөлжин96° 31' 48.00" E46° 27' 18.00" N
NE-025979Үзүүр101° 20' 20.00" E45° 38' 0.00" N
NE-025979Үзүүр101° 22' 53.61" E45° 39' 11.53" N
NE-025979Үзүүр101° 22' 59.33" E45° 39' 11.53" N
NE-025979Үзүүр101° 20' 26.44" E45° 37' 56.78" N
NE-025979Үзүүр101° 20' 20.00" E45° 37' 54.25" N
NE-025979Үзүүр101° 20' 20.00" E45° 38' 0.00" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 43' 42.00" E45° 8' 1.47" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 43' 44.69" E45° 7' 59.47" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 45' 25.43" E45° 7' 34.19" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 47' 9.91" E45° 6' 59.07" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 47' 3.94" E45° 6' 57.17" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 47' 17.51" E45° 5' 25.61" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 46' 52.74" E45° 5' 51.13" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 43' 42.00" E45° 5' 41.39" N
NE-025972Эрдэнэ-197° 43' 42.00" E45° 8' 1.47" N
NE-025985Хангай95° 14' 25.50" E49° 20' 1.78" N
NE-025985Хангай95° 18' 42.19" E49° 20' 1.78" N
NE-025985Хангай95° 18' 42.19" E49° 15' 34.58" N
NE-025985Хангай95° 16' 42.71" E49° 16' 18.42" N
NE-025985Хангай95° 14' 25.50" E49° 19' 6.96" N
NE-025985Хангай95° 14' 25.50" E49° 20' 1.78" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 50' 3.88" E47° 47' 57.28" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 50' 8.38" E47° 47' 59.58" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 52' 48.98" E47° 48' 53.44" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 53' 55.68" E47° 48' 40.06" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 57' 9.39" E47° 48' 0.58" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 57' 20.95" E47° 47' 57.95" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 57' 44.40" E47° 45' 36.59" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 57' 44.37" E47° 45' 36.59" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 57' 43.87" E47° 45' 39.59" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 46' 7.98" E47° 45' 39.59" N
NE-025986Улаан үзүүр92° 50' 3.88" E47° 47' 57.28" N
NE-025976Чулуу96° 30' 0.20" E47° 20' 1.62" N
NE-025976Чулуу96° 33' 4.82" E47° 20' 1.62" N
NE-025976Чулуу96° 33' 4.82" E47° 15' 12.43" N
NE-025976Чулуу96° 49' 25.00" E47° 15' 12.43" N
NE-025976Чулуу96° 49' 25.00" E47° 11' 7.00" N
NE-025976Чулуу96° 32' 21.00" E47° 11' 7.00" N
NE-025976Чулуу96° 32' 21.00" E47° 11' 1.60" N
NE-025976Чулуу96° 30' 0.20" E47° 11' 1.60" N
NE-025976Чулуу96° 30' 0.20" E47° 20' 1.62" N
NE-025983Цахир91° 36' 41.51" E45° 58' 12.00" N
NE-025983Цахир91° 51' 26.77" E45° 58' 12.00" N
NE-025983Цахир91° 51' 26.77" E45° 57' 1.31" N
NE-025983Цахир91° 45' 15.00" E45° 57' 1.31" N
NE-025983Цахир91° 45' 15.00" E45° 57' 15.00" N
NE-025983Цахир91° 36' 41.51" E45° 57' 15.00" N
NE-025983Цахир91° 36' 41.51" E45° 58' 12.00" N
NE-025974Хөндлөн96° 23' 53.35" E46° 7' 13.87" N
NE-025974Хөндлөн96° 30' 0.15" E46° 6' 46.50" N
NE-025974Хөндлөн96° 30' 26.14" E46° 6' 41.50" N
NE-025974Хөндлөн96° 34' 1.01" E46° 4' 10.89" N
NE-025974Хөндлөн96° 37' 1.17" E46° 4' 25.64" N
NE-025974Хөндлөн96° 37' 1.17" E46° 3' 49.50" N
NE-025974Хөндлөн96° 29' 39.16" E46° 3' 49.50" N
NE-025974Хөндлөн96° 29' 39.15" E46° 5' 24.50" N
NE-025974Хөндлөн96° 23' 37.14" E46° 6' 16.50" N
NE-025974Хөндлөн96° 22' 58.95" E46° 6' 35.11" N
NE-025974Хөндлөн96° 23' 50.67" E46° 7' 8.31" N
NE-025974Хөндлөн96° 23' 53.35" E46° 7' 13.87" N
NE-025981Эрдэнэ-297° 41' 59.80" E45° 9' 19.61" N
NE-025981Эрдэнэ-297° 43' 42.00" E45° 8' 1.47" N
NE-025981Эрдэнэ-297° 41' 59.80" E45° 8' 1.47" N
NE-025981Эрдэнэ-297° 41' 59.80" E45° 9' 19.61" N
NE-025984Шанд99° 32' 58.62" E45° 8' 23.44" N
NE-025984Шанд99° 36' 17.33" E45° 8' 23.44" N
NE-025984Шанд99° 36' 17.33" E45° 7' 30.84" N
NE-025984Шанд99° 32' 58.62" E45° 7' 30.80" N
NE-025984Шанд99° 32' 58.62" E45° 8' 23.44" N
NE-025973Хөндий97° 41' 30.00" E46° 18' 42.00" N
NE-025973Хөндий97° 41' 30.00" E46° 14' 2.00" N
NE-025973Хөндий97° 30' 1.00" E46° 14' 2.00" N
NE-025973Хөндий97° 30' 1.00" E46° 18' 42.00" N
NE-025973Хөндий97° 41' 30.00" E46° 18' 42.00" N
NE-025975Бор цахир98° 1' 11.00" E44° 54' 44.00" N
NE-025975Бор цахир98° 9' 9.00" E44° 54' 44.00" N
NE-025975Бор цахир98° 9' 9.00" E44° 41' 52.00" N
NE-025975Бор цахир98° 1' 11.00" E44° 41' 52.00" N
NE-025975Бор цахир98° 1' 11.00" E44° 54' 44.00" N
NE-025978Оч103° 48' 0.84" E47° 38' 47.00" N
NE-025978Оч103° 51' 53.84" E47° 38' 47.00" N
NE-025978Оч103° 51' 53.83" E47° 37' 15.77" N
NE-025978Оч103° 48' 0.83" E47° 37' 15.77" N
NE-025978Оч103° 48' 0.84" E47° 38' 47.00" N
NE-025980Цагаан гол97° 8' 55.00" E45° 56' 51.00" N
NE-025980Цагаан гол97° 9' 5.00" E45° 56' 51.00" N
NE-025980Цагаан гол97° 9' 5.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025980Цагаан гол97° 8' 55.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025980Цагаан гол97° 8' 55.00" E45° 56' 51.00" N
NE-025971Говь100° 10' 5.00" E43° 25' 59.00" N
NE-025971Говь100° 12' 30.00" E43° 25' 59.00" N
NE-025971Говь100° 12' 30.00" E43° 24' 5.00" N
NE-025971Говь100° 10' 5.00" E43° 24' 5.00" N
NE-025971Говь100° 10' 5.00" E43° 25' 59.00" N
NE-025970Хөндий-294° 30' 1.00" E49° 17' 4.00" N
NE-025970Хөндий-294° 33' 37.00" E49° 17' 4.00" N
NE-025970Хөндий-294° 33' 37.00" E49° 12' 45.00" N
NE-025970Хөндий-294° 30' 1.00" E49° 12' 45.00" N
NE-025970Хөндий-294° 30' 1.00" E49° 17' 4.00" N