2015.06.16-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026025Дэлүүн91° 9' 52.00" E47° 36' 1.55" N
NE-026025Дэлүүн91° 9' 52.74" E47° 36' 1.55" N
NE-026025Дэлүүн91° 10' 29.10" E47° 34' 41.56" N
NE-026025Дэлүүн91° 13' 7.93" E47° 33' 1.56" N
NE-026025Дэлүүн91° 9' 52.00" E47° 33' 1.56" N
NE-026025Дэлүүн91° 9' 52.00" E47° 36' 1.55" N
NE-026015Морьт97° 30' 0.31" E45° 19' 26.92" N
NE-026015Морьт97° 31' 46.29" E45° 19' 4.77" N
NE-026015Морьт97° 33' 11.07" E45° 18' 44.65" N
NE-026015Морьт97° 35' 23.78" E45° 18' 58.86" N
NE-026015Морьт97° 36' 32.00" E45° 19' 6.42" N
NE-026015Морьт97° 36' 32.00" E45° 17' 6.00" N
NE-026015Морьт97° 37' 4.00" E45° 17' 6.00" N
NE-026015Морьт97° 37' 4.00" E45° 16' 45.00" N
NE-026015Морьт97° 36' 56.87" E45° 16' 45.00" N
NE-026015Морьт97° 36' 57.71" E45° 16' 51.05" N
NE-026015Морьт97° 36' 19.98" E45° 16' 48.60" N
NE-026015Морьт97° 34' 35.58" E45° 17' 55.20" N
NE-026015Морьт97° 34' 34.89" E45° 17' 56.37" N
NE-026015Морьт97° 34' 34.19" E45° 17' 56.08" N
NE-026015Морьт97° 34' 33.85" E45° 17' 56.30" N
NE-026015Морьт97° 34' 34.01" E45° 17' 56.00" N
NE-026015Морьт97° 32' 55.99" E45° 17' 15.45" N
NE-026015Морьт97° 30' 41.97" E45° 18' 30.69" N
NE-026015Морьт97° 31' 14.20" E45° 18' 32.82" N
NE-026015Морьт97° 30' 22.64" E45° 19' 18.98" N
NE-026015Морьт97° 30' 0.31" E45° 19' 19.20" N
NE-026015Морьт97° 30' 0.31" E45° 19' 26.92" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 41' 55.00" E45° 5' 40.83" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 43' 31.31" E45° 5' 40.83" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 42' 3.44" E45° 3' 33.74" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 43' 56.89" E45° 1' 37.00" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 42' 50.91" E45° 0' 1.50" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 41' 55.00" E45° 0' 1.50" N
NE-026016Цагаан хошуу97° 41' 55.00" E45° 5' 40.83" N
NE-026022Үенч92° 0' 26.74" E46° 0' 0.00" N
NE-026022Үенч92° 1' 0.00" E46° 0' 0.00" N
NE-026022Үенч92° 1' 0.00" E45° 59' 20.00" N
NE-026022Үенч92° 0' 0.00" E45° 59' 20.00" N
NE-026022Үенч92° 0' 0.00" E45° 58' 12.79" N
NE-026022Үенч91° 58' 58.80" E45° 58' 12.79" N
NE-026022Үенч92° 0' 26.74" E46° 0' 0.00" N
NE-026017Эрдэнэт99° 25' 0.00" E45° 11' 0.00" N
NE-026017Эрдэнэт99° 25' 0.00" E45° 9' 1.96" N
NE-026017Эрдэнэт99° 14' 37.42" E45° 9' 38.45" N
NE-026017Эрдэнэт99° 13' 57.92" E45° 8' 50.00" N
NE-026017Эрдэнэт99° 10' 0.41" E45° 8' 50.00" N
NE-026017Эрдэнэт99° 10' 0.41" E45° 10' 1.45" N
NE-026017Эрдэнэт99° 21' 28.42" E45° 10' 1.44" N
NE-026017Эрдэнэт99° 21' 28.42" E45° 11' 0.00" N
NE-026017Эрдэнэт99° 25' 0.00" E45° 11' 0.00" N
NE-026024Хяргас93° 26' 24.00" E49° 20' 0.00" N
NE-026024Хяргас93° 31' 58.51" E49° 20' 0.00" N
NE-026024Хяргас93° 31' 58.51" E49° 19' 25.76" N
NE-026024Хяргас93° 26' 24.00" E49° 19' 3.90" N
NE-026024Хяргас93° 26' 24.00" E49° 20' 0.00" N
NE-026014Мянгад91° 59' 59.22" E48° 36' 54.00" N
NE-026014Мянгад92° 13' 17.00" E48° 36' 54.00" N
NE-026014Мянгад92° 13' 17.00" E48° 26' 51.00" N
NE-026014Мянгад91° 59' 59.22" E48° 26' 51.00" N
NE-026014Мянгад91° 59' 59.22" E48° 36' 54.00" N
NE-026023Шивээт103° 55' 38.00" E48° 26' 23.45" N
NE-026023Шивээт103° 58' 50.42" E48° 26' 23.45" N
NE-026023Шивээт104° 0' 27.46" E48° 25' 41.85" N
NE-026023Шивээт104° 4' 25.17" E48° 26' 23.45" N
NE-026023Шивээт104° 9' 4.48" E48° 24' 42.43" N
NE-026023Шивээт104° 12' 39.15" E48° 26' 23.45" N
NE-026023Шивээт104° 22' 23.00" E48° 26' 23.45" N
NE-026023Шивээт104° 22' 23.00" E48° 24' 12.80" N
NE-026023Шивээт104° 20' 8.96" E48° 24' 12.80" N
NE-026023Шивээт104° 20' 8.97" E48° 26' 1.81" N
NE-026023Шивээт104° 19' 27.96" E48° 26' 1.81" N
NE-026023Шивээт104° 19' 28.95" E48° 24' 42.82" N
NE-026023Шивээт104° 18' 40.96" E48° 24' 42.82" N
NE-026023Шивээт104° 18' 40.96" E48° 25' 11.82" N
NE-026023Шивээт104° 17' 39.96" E48° 25' 11.82" N
NE-026023Шивээт104° 17' 39.96" E48° 25' 30.82" N
NE-026023Шивээт104° 17' 14.95" E48° 25' 30.82" N
NE-026023Шивээт104° 17' 14.96" E48° 26' 1.81" N
NE-026023Шивээт104° 16' 49.96" E48° 26' 1.81" N
NE-026023Шивээт104° 16' 49.95" E48° 25' 38.82" N
NE-026023Шивээт104° 14' 12.94" E48° 25' 38.82" N
NE-026023Шивээт104° 14' 12.94" E48° 25' 16.82" N
NE-026023Шивээт104° 13' 35.94" E48° 25' 16.82" N
NE-026023Шивээт104° 13' 35.94" E48° 24' 56.81" N
NE-026023Шивээт104° 12' 35.95" E48° 24' 56.81" N
NE-026023Шивээт104° 12' 35.95" E48° 24' 41.81" N
NE-026023Шивээт104° 14' 37.96" E48° 24' 41.81" N
NE-026023Шивээт104° 14' 37.96" E48° 25' 5.82" N
NE-026023Шивээт104° 17' 17.95" E48° 25' 5.82" N
NE-026023Шивээт104° 17' 17.95" E48° 24' 41.81" N
NE-026023Шивээт104° 18' 11.95" E48° 24' 41.81" N
NE-026023Шивээт104° 18' 11.95" E48° 24' 21.82" N
NE-026023Шивээт104° 18' 40.95" E48° 24' 21.82" N
NE-026023Шивээт104° 18' 40.95" E48° 24' 12.80" N
NE-026023Шивээт104° 5' 49.00" E48° 24' 12.80" N
NE-026023Шивээт104° 5' 49.00" E48° 25' 41.00" N
NE-026023Шивээт103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-026023Шивээт103° 55' 38.00" E48° 26' 23.45" N
NE-026026Алтан уул89° 14' 27.12" E49° 0' 0.00" N
NE-026026Алтан уул89° 18' 2.85" E49° 0' 0.00" N
NE-026026Алтан уул89° 18' 2.85" E48° 51' 15.69" N
NE-026026Алтан уул89° 14' 27.12" E48° 51' 15.69" N
NE-026026Алтан уул89° 14' 27.12" E49° 0' 0.00" N
NE-026018Дунд ам98° 8' 1.01" E45° 10' 1.49" N
NE-026018Дунд ам98° 9' 14.38" E45° 10' 1.49" N
NE-026018Дунд ам98° 9' 8.02" E45° 8' 40.00" N
NE-026018Дунд ам98° 9' 17.15" E45° 8' 27.13" N
NE-026018Дунд ам98° 7' 48.79" E45° 9' 0.15" N
NE-026018Дунд ам98° 8' 6.25" E45° 9' 37.47" N
NE-026018Дунд ам98° 8' 1.01" E45° 10' 1.49" N
NE-026019Улаан92° 9' 24.75" E48° 20' 0.00" N
NE-026019Улаан92° 0' 0.00" E48° 20' 0.00" N
NE-026019Улаан92° 0' 0.00" E48° 26' 40.00" N
NE-026019Улаан92° 11' 11.00" E48° 26' 40.00" N
NE-026019Улаан92° 11' 11.00" E48° 26' 7.58" N
NE-026019Улаан92° 8' 21.63" E48° 25' 26.79" N
NE-026019Улаан92° 9' 6.74" E48° 24' 24.50" N
NE-026019Улаан92° 11' 1.70" E48° 23' 38.26" N
NE-026019Улаан92° 9' 51.75" E48° 20' 32.78" N
NE-026019Улаан92° 9' 24.75" E48° 20' 0.00" N
NE-026021Үенч91° 51' 26.77" E45° 58' 12.00" N
NE-026021Үенч91° 53' 42.00" E45° 58' 12.00" N
NE-026021Үенч91° 53' 42.00" E46° 0' 0.00" N
NE-026021Үенч91° 57' 56.06" E46° 0' 0.00" N
NE-026021Үенч91° 57' 37.85" E45° 59' 28.05" N
NE-026021Үенч91° 57' 32.76" E45° 59' 32.34" N
NE-026021Үенч91° 56' 22.71" E45° 58' 22.05" N
NE-026021Үенч91° 53' 41.17" E45° 57' 50.48" N
NE-026021Үенч91° 51' 26.77" E45° 57' 1.31" N
NE-026021Үенч91° 51' 26.77" E45° 58' 12.00" N
NE-026020Шаргалт92° 13' 17.00" E48° 36' 54.00" N
NE-026020Шаргалт92° 13' 23.85" E48° 36' 54.00" N
NE-026020Шаргалт92° 13' 57.94" E48° 36' 1.76" N
NE-026020Шаргалт92° 15' 3.82" E48° 33' 37.04" N
NE-026020Шаргалт92° 15' 39.29" E48° 32' 1.97" N
NE-026020Шаргалт92° 16' 37.47" E48° 27' 38.54" N
NE-026020Шаргалт92° 17' 3.55" E48° 26' 51.00" N
NE-026020Шаргалт92° 13' 17.00" E48° 26' 51.00" N
NE-026020Шаргалт92° 13' 17.00" E48° 36' 54.00" N