2015 оны 6-р сарын 15-ноос 6-р сарын 19-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд

 

Чанарын үзүүлэлтүүд

Коксжих шинж чанар

Өндөртэй чулуун нүүрс

Сул коксжих болон эрчим хүчний чулуун нүүрс

Ажлын чийг %

2,8

5,8

Аналитик чийг %

0,4

1,3

Үнслэг Аd, %

14,1

22,1

Дэгдэмхий бодисын

гарц Vdaf,%

24,2

31,3

Илчлэг Qnet ar ккал/кг

6930

5492

Хүхэр Sd, %

0,72

0,65

Чөлөөт хөөлтийн зэрэг

7,0

2

Барьцалдах чанарын үзүүлэлт

82,0

22,5

УУШТЛ-2015-06-19