2015.06.24-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026038Баян102° 55' 21.64" E42° 47' 49.99" N
NE-026038Баян103° 0' 0.00" E42° 47' 49.99" N
NE-026038Баян103° 0' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-026038Баян102° 56' 29.83" E42° 40' 0.00" N
NE-026038Баян102° 56' 46.50" E42° 40' 30.90" N
NE-026038Баян102° 55' 21.64" E42° 47' 49.99" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 40.00" E45° 40' 1.50" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 40.00" E45° 37' 51.54" N
NE-026039Хар ээг101° 22' 29.98" E45° 37' 51.54" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 38.71" E45° 39' 30.77" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 10.56" E45° 39' 17.01" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 10.56" E45° 39' 19.41" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 29.00" E45° 39' 28.00" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 34.74" E45° 40' 1.50" N
NE-026039Хар ээг101° 23' 40.00" E45° 40' 1.50" N
NE-026040Уулт97° 37' 30.30" E45° 11' 20.69" N
NE-026040Уулт97° 38' 9.89" E45° 11' 3.12" N
NE-026040Уулт97° 39' 57.90" E45° 10' 23.47" N
NE-026040Уулт97° 41' 56.56" E45° 9' 22.08" N
NE-026040Уулт97° 41' 56.56" E45° 8' 1.47" N
NE-026040Уулт97° 37' 30.30" E45° 8' 1.47" N
NE-026040Уулт97° 37' 30.30" E45° 11' 20.69" N
NE-026041Эрдэнэ97° 34' 35.30" E45° 8' 1.46" N
NE-026041Эрдэнэ97° 37' 30.29" E45° 8' 1.46" N
NE-026041Эрдэнэ97° 37' 30.29" E45° 11' 20.69" N
NE-026041Эрдэнэ97° 38' 9.89" E45° 11' 3.12" N
NE-026041Эрдэнэ97° 39' 57.90" E45° 10' 23.47" N
NE-026041Эрдэнэ97° 41' 56.56" E45° 9' 22.08" N
NE-026041Эрдэнэ97° 41' 59.80" E45° 9' 19.61" N
NE-026041Эрдэнэ97° 42' 0.00" E45° 8' 1.47" N
NE-026041Эрдэнэ97° 43' 42.00" E45° 8' 1.47" N
NE-026041Эрдэнэ97° 43' 42.00" E45° 5' 41.39" N
NE-026041Эрдэнэ97° 43' 31.31" E45° 5' 40.83" N
NE-026041Эрдэнэ97° 41' 55.00" E45° 5' 40.83" N
NE-026041Эрдэнэ97° 41' 55.00" E45° 0' 6.00" N
NE-026041Эрдэнэ97° 34' 36.00" E45° 0' 6.00" N
NE-026041Эрдэнэ97° 34' 35.30" E45° 8' 1.46" N
NE-026042Бумбат97° 35' 35.32" E46° 13' 1.56" N
NE-026042Бумбат97° 40' 35.00" E46° 13' 1.56" N
NE-026042Бумбат97° 40' 35.00" E46° 10' 45.56" N
NE-026042Бумбат97° 35' 35.32" E46° 10' 45.56" N
NE-026042Бумбат97° 35' 35.32" E46° 13' 1.56" N
NE-026043Хөшөөт103° 51' 38.41" E46° 50' 0.02" N
NE-026043Хөшөөт103° 51' 40.60" E46° 50' 7.40" N
NE-026043Хөшөөт103° 50' 26.40" E46° 52' 29.10" N
NE-026043Хөшөөт103° 51' 14.53" E46° 53' 41.68" N
NE-026043Хөшөөт103° 55' 0.90" E46° 53' 41.67" N
NE-026043Хөшөөт103° 55' 0.80" E46° 50' 1.60" N
NE-026043Хөшөөт103° 51' 38.41" E46° 50' 0.02" N