Тендерийн нэр: “Хайгуулын болон Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах систем”

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын газар нь Хайгуулын болон Уулын  ажлын төлөвлөгөө, тайланг цахимаар хүлээн авах системийг /цахим систем/ боловсруулах ажлын нээлттэй сонгон шалгаруулалтад санал ирүүлэхийг урьж байна.

Тусгай шаардлага:

 1. Цахим систем боловсруулах ажлын даалгавартай танилцсаны дагуу тендерынсаналыг тодорхой, ойлгомжтой, арга аргачлалтайгаар хэрэгжүүлэхээр боловсруулж,  санал, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг тусгасан байна.
 2. Тендерийн саналыг Монгол, Англи хэл дээр бэлтгэж ирүүлнэ.
 3. Тендерийн баримт бичгийн иж бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр, үйлчилгээний хураамж төлж худалдан авна.
 4. Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тендерийг нээх үед ирээгүй нь сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг  нээхгүй байх үндэслэл болохгүй.
 5. Тендерт оролцогч нь үнэлгээний баримт бичигт заасны дагуу  саналаа бэлтгэх бөгөөд саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:
 • Тендерт санал хүргүүлж буй тухай албан бичиг
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан  хуулбар
 • Тендерийн бичиг баримтын үнэ 100 000 төгрөгийг Ашигт малтмалын газар төрийн сангийн 900018003 дансанд тушаасан баримт
 • Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгж нь харьяа татварын албанаас авсан татварын өргүй болох тухай тодорхойлолт
 • Тендерийн баталгаа /Банкны баталгаа/
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас  өр төлбөргүй талаарх лавлагаа
 • Аж ахуйн  нэгжийн танилцуулга, өмнө нь гүйцэтгэж байсан ижил төстэй ажлын болон ажилтнуудын ур чадварын танилцуулга, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. 

Тендерт санал хүлээн авах хаяг:

Тендерийн битүүмжилсэн саналыг  2015 оны 07 дугаар  сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмалын газрын 309 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга хүлээн авна. утас: 263704

Тендерийн саналыг 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 30 минутанд АМГ-ын хурлын танхимд нээнэ.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР