Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн 37 тоот тогтоолоор батлагдсан сонгон шалгаруулах журмаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг нийтэд мэдээлж байна.

Нийт талбайн хэмжээ: 1.61 сая гектар 

Нийт 51665 солбицолтой

Засгийн газрын тогтоол татаж авах

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаал татаж авах

Shape file татаж авах

Солбицлын файлыг татаж авах