2015 оны 6-р сарын 22-ноос 6-р сарын 26-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортондгарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд.

Коксжих шинж чанар өндөртэй чулуун нүүрс

Сул коксжих болон эрчим хүчний чулуун нүүрс