2015 оны 6-р сарын 29-ноос 7-р сарын 03-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортод гарсан нүүрсний чанарын дундажүзүүлэлтүүд

Коксжих шинж чанар өндөртэй чулуун нүүрс

Сул коксжих болон эрчим хүчний чулуун нүүрс

УУШТЛ-2015-07-03