2015 оны 7-р сарын 13-ноос 7-р сарын 17-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд энд дарж татаж авна у