7-р сарын Хятадын нүүрсний импортын хэмжээ өмнөх сараас 28.07%-иарнэмэгджээ.

  Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын 08-р сарын 08-ны өдөр нийтэд мэдээлсэн статистикийн урьдчилсан мэдээгээр 7-р сард импортлосон нүүрсний хэмжээ 21.26 сая тонн болж өмнөх жилийн мөн үеэс 2.04 сая тонноор буюу 8.76%-иар буурсан ба өмнөх сартай харьцуулахад 4.66 сая тонноор буюу 28.07%-иар нэмэгджээ.

  Нүүрсний импортын тоо хэмжээ нэмэгдсэн ч  нүүрсний үнэ урьдын адил буурсан байна. Хятадын Гаалийн ерөнхий газрын мэдээнээс үзэхэд 7-р сард импортлосон нүүрсний үнийн дүн 1.3 тэрбум ам.доллар болсон нь өмнөх жилийн мөн үеийнхээс 24.6%-иарбуурч, өмнөх сарынхаас 24.74%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт болжээ. Эндээс тооцоолж үзэхэд 7-р сарын импортын нүүрсний дундаж үнэ нь 61.16 ам.доллар/тонн болж өмнөх сараас 1.64 ам.доллараар буурсан байна.

  Эхний 7 сарын Хятадын импортын нүүрсний нийт хэмжээ 121.12 сая тонн болж, өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулвал 61.7 сая тонноор буюу 33.75%-иар буурчээ. Нийт үнийн дүнгийн хэмжээ нь 7.663 тэрбум ам.доллар болон өмнөх жилийн мөн үеэс 47%-иарбуурсан байна.

  7-р сарын Энэтхэгийн нүүрсний импортын хэмжээ өмнөх сараас 11.5%-иарбуурчээ.

   Энэтхэгийн “Interocean” корпорацийн нийтэд мэдээлснээр 7-р сард Энэтхэгийн  голлох 29 боомтоор нийт 16.8 сая орчим тонн нүүрс импортолж, импортын хэмжээ өмнөх сарынхаас 11.5%-иар буурчээ. Үүний 13.5 сая тонн нь эрчим хүчний нүүрс байгаа нь өмнөх сартай харьцуулахад 11.5%-иар буурсан үзүүлэлт ажээ. Харин коксжих нүүрс 3.3 сая тонныг импортолсон нь өмнөх сартай харьцуулахад 3%-иар өссөн байна.

   7-р сард Энэтхэгийн далайн Баруун эргийн Мундра боомтоор бусад боомтоос хамгийн ихээр буюу 2.5 сая тонн нүүрс импортолсон байна.  Гэвч энэ нь өмнөх сарынхаас 26%-иар буурсан үзүүлэлт болсон бөгөөд эрчим хүчний нүүрсний импортын бууралт  ажээ.

   Энэтхэгийн далайн баруун эргийн Гоа боомтоор коксжих нүүрс хамгийн их хэмжээгээр импортлогдсон ба уг боомтын 7-р сарын коксжих нүүрсний импортын хэмжээ  730796 тонн болж 6-р сарын импортын хэмжээнээс өссөн байна.

   Мэдээллийн эх сурвалж:  http://www.customs.gov.cn http://www.cctd.com.cn

   НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС