Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол /2015-09-11/ эндээс татаж авна уу.