Нүүрсний судалгааны хэлтэст 2017 онд ирүүлсэн нүүрсний уурхай, орд ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийн мэдээлэл

2017 оны 2 дугаар сарын 17-ны байдлаар

Эзэмшигч

Орд/Уурхайн нэр

Байршил

1

Энх тунх очрлон ХХК

Хар сэрвэгэн

Өмнөговь, Ноён сум

2

Космо Коал ХХК

Хойд Элдэв

Дорноговь, Даланжаргалан

3

Хүннү Говь-Алтай ХХК

Хүрэнгол

Говь-Алтай, Төгрөг сум

4

Энгүй тал ХХК

Талбулаг

Сүхбаатар, Сүхбаатар сум


Нүүрсний судалгааны хэлтэс