Хятадын коксжих нүүрсний эхний 7 сарын импортын байдал

(экспортлогч орнуудаар)

Эх сурвалж: Хятадын нүүрсний http://en.sxcoal.com

 

 

Эх сурвалж

Коксжих нүүрс

хэмжээг хувиар  илэрхийлбэл

үнийн дүнгийн хэмжээг хувиар  илэрхийлбэл

Дундаж үнэ  

 

(ам.доллар/ тонн)

Хэмжээ

Үнийн дүн

(1,000 тонн)

(1,000 ам.доллар)

 

Нийт

28,290.20

2,397,885.00

100%

100%

85

1

Австрали

14,835.26

1,491,967.00

52.4

62.2

101

2

Монгол

7,590.57

323,425.30

26.8

13.5

43

3

Канад

3,215.84

336,395.40

11.4

14.0

105

4

ОХУ

2,103.82

200,129.70

7.4

8.3

95

5

Индонез

231.01

16,028.18

0.8

0.7

69

6

Шинэ зеланд

188.49

16,597.79

0.7

0.7

88

7

АНУ

115.21

12,163.44

0.4

0.5

106

CoalDiag1

БНХАУ-ын коксжих нүүрсний импортод Австрали улсын экспортолсон нүүрсний хэмжээ 53%-ийг, Монгол улсын экспортолсон нүүрсний хэмжээ 27%-ийг, Канад улсын экспортолсон нүүрсний хэмжээ 11%-ийг, ОХУ-ын экспортолсон нүүрсний хэмжээ 7%-ийг тус тус эзэлж байгаа ба үнийн дүнгийн хэмжээгээр  Австрали улс 62%-ийг, Монгол улс 13.5%-ийг,  Канад улс 14%-ийг , ОХУ  8.3%-ийг тус тус эзэлж байна.

CoalDiag2

Нүүрсний хэлтэс