2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр

 

 

/Төгрөг/

Бүсийн нэр

Тулгуур төв

Аймаг, хотын нэр

А-80 /литр/

АИ-92 /литр/

АИ-95 /литр/

 

1

Баруун бүс

Ховд ,Улиастай

Баян-Өлгий

1550

1700

 

 

2

Говь-Aлтай

1650

1750

 

 

3

Завхан

1650

1760

 

 

4

Увс

1650

1760

 

 

5

Ховд

1710

1810

 

 

Баруун бүсийн дундаж үнэ

1,642

1,756

 

 

6

Хангайн бүс

Хархорин,Эрдэнэт

Архангай

1550

1660

1730

 

7

Баянхонгор

1570

1680

 

 

8

Булган

1500

1650

1840

 

9

Өвөрхангай

1550

1660

 

 

10

Орхон

1500

1650

1840

 

11

Сэлэнгэ

1480

1630

1820

 

12

Хөвсгөл

1570

1780

1940

 

Хангайн бүсийн дундаж үнэ

1,531

1,673

1,834

 

13

Төвийн бүс

Зуунмод, Дархан

Улаанбаатар

1480

1630

1820

 

14

Төв

1480

1630

1750

 

15

Дархан

1480

1630

1820

 

16

Говьсүмбэр

1540

1700

1810

 

17

Дундговь

1540

1720

1840

 

18

Дорноговь

1560

1740

1840

 

19

Өмнөговь

1580

1780

1890

 

20

Замын-Үүд

1640

1870

 

 

Төвийн бүсийн дундаж үнэ

1,538

1,713

1,824

 

21

Зүүн бүс

Чойбалсан Өндөрхаан

Дорнод

1580

1690

1890

 

22

Сүхбаатар

1630

1740

1880