/2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭ/

Тайлбар: Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 47 уурхайгаас 32 уурхай мэдээ ирүүлсэн бөгөөд нүүрсний уурхайнуудын нийт хөрс хуулалтын ажил 74307.0 мян.м3 байна.

2015 оны эхний 9 сард 17870.0 мян.тн нүүрс олборлож, 15438.1 мян.тн нүүрс борлуулснаас 10502.0 мян.тн нүүрс экспортонд гаргаад байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал олборлолт 112%, борлуулалт 83.9%, экспорт 77.9%-ийн үзүүлэлттэй байна.

2014, 2015 ОНУУДЫН 9 ДҮГЭЭР САРЫН ОЛБОРЛОЛТ БОРЛУУЛАЛТ, ЭКСПОРТ

2015 ОНЫ САР БҮРИЙН ОЛБОРЛОЛТ БОРЛУУЛАЛТ ЭКСПОРТ

2014, 2015 ОНУУДЫН САР БҮРИЙН НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТ

Тайлбар: Нүүрсний экспортын борлуулалтыг өнгөрсөн оны 9 дүгээр сартай харьцуулбал 67%-ийн үзүүлэлттэй байна.

2015 оны 10 дугаар сарын 16