Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа судалгааны ажлууд нь ихэнхийг аж ахуйн нэгжүүд гүйцэтгэдэг бөгөөд түүнд ажиллаж байгаа боловсон хүчний ур чадвараас ажлын чанар их хамаардаг.

Иймээс УУЯ, АМГ-ын ГА-наас ажлын чанар, хэтийн төлөв, цаашдын ажлын зорилго, үр өгөөмжийг дээшлүүлэх зорилгоор 2010 оноос хойш онолын болон үйлдвэрлэлийн сургалт семинарыг жилд нэг удаа явуулж хэвшүүлээд байна. 

Дэлгэрэнгүй энд дарж  үзнэ үү.