Засгийн газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг шинэчлэн батлахаар болсонтой холбогдуулан 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл хүлээн авах ажиллагааг 2015 оныг дуустал түр хугацаагаар зогсоох болсныг мэдэгдье.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР