2015.11.06-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026896Уулс-2113° 0' 0.01" E48° 49' 10.41" N
NE-026896Уулс-2113° 6' 6.45" E48° 49' 10.41" N
NE-026896Уулс-2113° 6' 6.45" E48° 44' 16.39" N
NE-026896Уулс-2113° 0' 0.01" E48° 44' 16.39" N
NE-026896Уулс-2113° 0' 0.01" E48° 49' 10.41" N
NE-026889Үенч91° 57' 42.24" E46° 8' 57.54" N
NE-026889Үенч91° 59' 12.89" E46° 8' 50.62" N
NE-026889Үенч91° 59' 59.39" E46° 9' 0.68" N
NE-026889Үенч91° 59' 59.39" E46° 3' 36.34" N
NE-026889Үенч91° 59' 39.47" E46° 3' 1.39" N
NE-026889Үенч91° 57' 49.31" E46° 3' 1.41" N
NE-026889Үенч91° 57' 49.31" E46° 3' 19.61" N
NE-026889Үенч91° 57' 10.32" E46° 3' 19.61" N
NE-026889Үенч91° 56' 57.67" E46° 5' 0.15" N
NE-026889Үенч91° 57' 48.52" E46° 6' 33.71" N
NE-026889Үенч91° 57' 37.70" E46° 8' 16.05" N
NE-026889Үенч91° 57' 42.24" E46° 8' 57.54" N
NE-026892Өндөр уул104° 15' 34.45" E48° 20' 1.85" N
NE-026892Өндөр уул104° 15' 34.45" E48° 20' 45.44" N
NE-026892Өндөр уул104° 16' 14.38" E48° 20' 45.44" N
NE-026892Өндөр уул104° 16' 14.38" E48° 20' 1.85" N
NE-026892Өндөр уул104° 15' 34.45" E48° 20' 1.85" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 17' 21.39" E47° 29' 26.75" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 20' 30.85" E47° 29' 31.48" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 20' 35.91" E47° 29' 20.01" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 23' 9.91" E47° 26' 11.01" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 26' 59.54" E47° 25' 41.02" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 26' 59.54" E47° 23' 22.00" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 17' 58.00" E47° 23' 22.00" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 17' 58.00" E47° 24' 0.00" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 17' 21.39" E47° 24' 0.00" N
NE-026897Цагаан чулуут108° 17' 21.39" E47° 29' 26.75" N
NE-026894Цавчир105° 11' 7.28" E46° 35' 37.03" N
NE-026894Цавчир105° 9' 23.82" E46° 33' 34.08" N
NE-026894Цавчир105° 10' 41.32" E46° 32' 1.00" N
NE-026894Цавчир105° 8' 35.12" E46° 32' 1.00" N
NE-026894Цавчир105° 1' 32.93" E46° 33' 22.31" N
NE-026894Цавчир105° 1' 32.93" E46° 35' 31.90" N
NE-026894Цавчир105° 9' 24.63" E46° 35' 31.52" N
NE-026894Цавчир105° 10' 4.02" E46° 36' 52.90" N
NE-026894Цавчир105° 11' 7.28" E46° 35' 37.03" N
NE-026895Ихбулаг107° 41' 26.82" E47° 31' 5.73" N
NE-026895Ихбулаг107° 44' 55.00" E47° 31' 5.73" N
NE-026895Ихбулаг107° 44' 55.00" E47° 27' 45.38" N
NE-026895Ихбулаг107° 44' 52.08" E47° 27' 46.45" N
NE-026895Ихбулаг107° 44' 51.42" E47° 27' 46.58" N
NE-026895Ихбулаг107° 44' 50.83" E47° 27' 46.88" N
NE-026895Ихбулаг107° 43' 57.98" E47° 28' 3.77" N
NE-026895Ихбулаг107° 43' 57.88" E47° 28' 3.79" N
NE-026895Ихбулаг107° 43' 55.87" E47° 28' 4.36" N
NE-026895Ихбулаг107° 43' 3.46" E47° 28' 17.11" N
NE-026895Ихбулаг107° 42' 11.15" E47° 28' 32.17" N
NE-026895Ихбулаг107° 41' 21.02" E47° 28' 48.47" N
NE-026895Ихбулаг107° 41' 18.67" E47° 28' 49.24" N
NE-026895Ихбулаг107° 41' 26.82" E47° 31' 5.73" N
NE-026890Лүн105° 0' 22.37" E47° 54' 40.07" N
NE-026890Лүн105° 0' 22.37" E47° 55' 15.53" N
NE-026890Лүн105° 5' 46.26" E47° 57' 24.05" N
NE-026890Лүн105° 8' 34.81" E47° 55' 18.72" N
NE-026890Лүн105° 9' 14.72" E47° 54' 40.07" N
NE-026890Лүн105° 6' 21.09" E47° 54' 40.07" N
NE-026890Лүн105° 6' 21.10" E47° 55' 56.79" N
NE-026890Лүн105° 3' 11.09" E47° 55' 16.79" N
NE-026890Лүн105° 3' 11.09" E47° 54' 40.07" N
NE-026890Лүн105° 0' 22.37" E47° 54' 40.07" N
NE-026900Цэнгэл115° 13' 46.34" E48° 59' 1.18" N
NE-026900Цэнгэл115° 7' 2.31" E48° 59' 1.84" N
NE-026900Цэнгэл115° 7' 2.31" E49° 2' 59.94" N
NE-026900Цэнгэл115° 13' 46.34" E49° 2' 59.94" N
NE-026900Цэнгэл115° 13' 46.34" E48° 59' 1.18" N
NE-026903Бөхөг106° 35' 4.57" E47° 43' 44.16" N
NE-026903Бөхөг106° 35' 12.70" E47° 43' 38.65" N
NE-026903Бөхөг106° 35' 12.70" E47° 43' 23.44" N
NE-026903Бөхөг106° 34' 36.98" E47° 43' 23.44" N
NE-026903Бөхөг106° 35' 4.57" E47° 43' 44.16" N
NE-026902Лүн105° 19' 50.00" E47° 55' 17.46" N
NE-026902Лүн105° 19' 50.00" E47° 50' 58.00" N
NE-026902Лүн105° 16' 16.68" E47° 50' 58.00" N
NE-026902Лүн105° 16' 16.68" E47° 52' 32.40" N
NE-026902Лүн105° 16' 22.50" E47° 52' 35.79" N
NE-026902Лүн105° 18' 1.12" E47° 52' 35.79" N
NE-026902Лүн105° 18' 1.12" E47° 53' 55.07" N
NE-026902Лүн105° 18' 32.12" E47° 54' 24.78" N
NE-026902Лүн105° 18' 53.85" E47° 54' 47.57" N
NE-026902Лүн105° 19' 50.00" E47° 55' 17.46" N
NE-026888Салхит109° 55' 47.53" E46° 40' 1.69" N
NE-026888Салхит109° 49' 26.56" E46° 40' 1.69" N
NE-026888Салхит109° 49' 26.56" E46° 40' 46.70" N
NE-026888Салхит109° 52' 31.55" E46° 42' 46.69" N
NE-026888Салхит109° 55' 47.53" E46° 42' 46.69" N
NE-026888Салхит109° 55' 47.53" E46° 40' 1.69" N
NE-026898Тайшир96° 30' 10.00" E46° 27' 18.00" N
NE-026898Тайшир96° 31' 48.00" E46° 27' 18.00" N
NE-026898Тайшир96° 31' 48.00" E46° 25' 30.00" N
NE-026898Тайшир96° 35' 24.00" E46° 25' 30.00" N
NE-026898Тайшир96° 35' 24.00" E46° 27' 18.00" N
NE-026898Тайшир96° 40' 47.00" E46° 27' 18.00" N
NE-026898Тайшир96° 40' 47.00" E46° 22' 58.00" N
NE-026898Тайшир96° 30' 10.00" E46° 22' 58.00" N
NE-026898Тайшир96° 30' 10.00" E46° 27' 18.00" N
NE-026899Халзан морьт94° 48' 19.76" E47° 47' 26.62" N
NE-026899Халзан морьт94° 47' 49.75" E47° 47' 31.62" N
NE-026899Халзан морьт94° 47' 39.76" E47° 50' 1.62" N
NE-026899Халзан морьт94° 47' 59.75" E47° 50' 1.62" N
NE-026899Халзан морьт94° 47' 47.53" E47° 50' 53.60" N
NE-026899Халзан морьт94° 49' 29.76" E47° 51' 5.40" N
NE-026899Халзан морьт94° 49' 29.76" E47° 48' 21.62" N
NE-026899Халзан морьт94° 52' 19.77" E47° 47' 1.62" N
NE-026899Халзан морьт94° 52' 31.74" E47° 47' 9.60" N
NE-026899Халзан морьт94° 52' 59.99" E47° 47' 9.60" N
NE-026899Халзан морьт94° 52' 59.99" E47° 47' 2.03" N
NE-026899Халзан морьт94° 50' 33.16" E47° 47' 0.45" N
NE-026899Халзан морьт94° 50' 33.16" E47° 46' 38.00" N
NE-026899Халзан морьт94° 49' 56.88" E47° 46' 38.00" N
NE-026899Халзан морьт94° 49' 56.88" E47° 47' 0.07" N
NE-026899Халзан морьт94° 48' 23.69" E47° 46' 59.07" N
NE-026899Халзан морьт94° 48' 19.76" E47° 47' 26.62" N
NE-026887Баруун96° 31' 18.00" E45° 10' 0.00" N
NE-026887Баруун96° 31' 18.00" E45° 9' 15.00" N
NE-026887Баруун96° 25' 52.00" E45° 9' 15.00" N
NE-026887Баруун96° 25' 52.00" E45° 11' 27.00" N
NE-026887Баруун96° 30' 0.00" E45° 11' 27.00" N
NE-026887Баруун96° 30' 0.00" E45° 10' 0.00" N
NE-026887Баруун96° 31' 18.00" E45° 10' 0.00" N
NE-026891Эрдэнэ111° 9' 14.76" E44° 10' 1.53" N
NE-026891Эрдэнэ111° 15' 2.01" E44° 10' 1.53" N
NE-026891Эрдэнэ111° 15' 2.01" E44° 5' 32.00" N
NE-026891Эрдэнэ111° 9' 14.76" E44° 5' 32.00" N
NE-026891Эрдэнэ111° 9' 14.76" E44° 10' 1.53" N
NE-026893Эрдэнэ104° 38' 39.07" E46° 19' 56.81" N
NE-026893Эрдэнэ104° 40' 1.07" E46° 19' 56.81" N
NE-026893Эрдэнэ104° 40' 1.07" E46° 13' 1.69" N
NE-026893Эрдэнэ104° 38' 39.07" E46° 13' 1.69" N
NE-026893Эрдэнэ104° 38' 39.07" E46° 19' 56.81" N
NE-026901Ухаа овоо104° 35' 15.34" E44° 55' 11.52" N
NE-026901Ухаа овоо104° 37' 1.17" E44° 55' 11.52" N
NE-026901Ухаа овоо104° 37' 1.17" E44° 56' 49.51" N
NE-026901Ухаа овоо104° 44' 20.00" E44° 56' 49.51" N
NE-026901Ухаа овоо104° 44' 20.00" E44° 52' 4.84" N
NE-026901Ухаа овоо104° 39' 28.24" E44° 52' 4.84" N
NE-026901Ухаа овоо104° 38' 21.15" E44° 54' 1.52" N
NE-026901Ухаа овоо104° 35' 15.34" E44° 54' 27.03" N
NE-026901Ухаа овоо104° 35' 15.34" E44° 55' 11.52" N