Тайлант огноо: 2015-12-01 ~  2015-12-31

ДугаарОгнооҮндсэн дансХарьцсан дансДебетКредитГүйлгээний утгаХарилцагч
3102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 900018003 643,895,899.000.00  
2000005552015-12-083102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031303-010100-0000 - ЗГБусад.түвш-Урсгал ү.а-ны санхүүжилт260,351,380.000.00Урсгал зардлын санхүүжилт 12-р сар292443 - Сангийн яам
3000005302015-12-083102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 15424302507 - Наран гол тоосго ххк 
4000005322015-12-093102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 17187300801 - Цэцэнс майнинг энд энержи ХХК
5000005322015-12-093102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 12125301297 - Эрдэнэ дорно ХХК
6000005322015-12-093102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 19638302097 - Ар голд ХХК
7000005402015-12-163102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр76,976,580.000.00Сонгон шалгаруулалтын үнэ301683 - Ресурс Партнерс групп ххк
8000005402015-12-163102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр73,023,420.000.00Сонгон шалгаруулалтын үнэ301683 - Ресурс Партнерс групп ххк
9000005422015-12-173102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр15,924,000.000.00Сонгон шалгаруулалтын үнэ297876 - ММНС ХХК
10000005422015-12-173102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180034103-010200-0000 - Өглөг-тусгай зөвшөөрлийн барьцаа39,900,000.000.00Сонгон шалгаэуулалтын үнэ298127 - Очир ундраа ХХК
11000005432015-12-183102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр35,500,000.000.00сонгон шалгаруулалтын үнэ297893 - Гэрэлт шинэчлэл ХХК
12000005442015-12-213102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр64,076,119.000.00сонгон шалгаруулалтын үнэ297876 - ММНС ХХК
13000005452015-12-223102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 16831303544 - Эрдэнэтолгой ресорс ХХК
14000005462015-12-233102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 14382301394 - Ядам од ХХК
15000005472015-12-243102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00Лиценз шилжүүлэх298209 - Алтан ураг констракшн ХХК
16000005492015-12-283102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 19330303550 - Хан алтай тоосго ХХК
17000005522015-12-283102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр7,000,000.000.00007 - Лиценз шилжүүлэх 18219297459 - Геомин ХХК
18000005532015-12-313102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180031402-010100-0000 - ҮНДСЭН үйл ажиллагааны орлого-Кадастр5,144,400.000.00Шинээр тусгай зөвшөөрөл авах303508 - Састэйн абилити ийст эйжия ххк 
19000005532015-12-313102-010101-0000 - Харилцах данс Төрийн сан 9000180033407-020100-0000 - Урьдчилж төлсөн зардал10,000,000.000.00нэр данс зөрүү301477 - Ай И Ар Пи Консалтинг ХХК
3102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥2,559,784,676.630.00  
20000002562015-12-013102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого15,969,290.000.00005 - Лицензийн төлбөр 17225 а292906 - Жөн юан ХХК
21000002562015-12-013102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого12,773,982.250.00005 - Лицензийн төлбөр 12966 х 301162 - Юниверсал минерал эксплорешн ХХК
22000002562015-12-013102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого95,375,510.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12253 х 10 жил299989 - Юниверсал ресорсиз ХХК
23000002572015-12-023102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого12,251,200.000.00Лицензийн төлбөр297678 - Их үйлсийн эхлэл ХХК
24000002572015-12-023102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,697,390.000.00005 - Лицензийн төлбөр 3883 а303521 - Дэлгэр хангай трейд ХХК 
25000002572015-12-023102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого12,927,983.000.00005 - Лицензийн төлбөр 17442 MDFE291071 - Нэг удаагийн харилцагч
26000002572015-12-023102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого94,014,050.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13828296897 - Шинлунмайнин ХХК
27000002582015-12-023102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥4103-030000-0000 - Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг 89.25,364,000.000.00Нэр данс зөрүү296943 - Урт хошуу ХХК
28000002582015-12-023102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥4103-030000-0000 - Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг 89.27,000,000.000.00Нэр данс зөрүү303160 - Сонголд ХХК
29000002592015-12-033102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,177,100.000.00005 - Лицензийн төлбөр 19852294029 - Эрхэс майнинг  ХХК
30000002592015-12-033102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого18,075,772.500.00005 - Лицензийн төлбөр 13045294940 - Эм юу си ресорсез   ХХК
31000002592015-12-033102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,990,558.500.00005 - Лицензийн төлбөр 14522297626 - Цагаан өвөлжөө ХХК
32000002592015-12-033102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого9,866,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13026301043 - Хангайн жинчлэл ХХК
33000002602015-12-043102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого34,433,100.000.00005 - Лицензийн төлбөр 17234 а 4 жил297680 - Наран туул трейд ХХК
34000002602015-12-043102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥4103-030000-0000 - Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг 89.27,000,000.000.00нэр данс зөрүү303160 - Сонголд ХХК
35000002602015-12-043102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого12,121,927.500.00005 - Лицензийн төлбөр 15331 а293147 - Би эйч эм ХХК
36000002612015-12-073102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,625,550.000.00005 - Лицензийн төлбөр 17224298570 - Сонин хад ХХК
37000002612015-12-073102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,178,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 14555 х301582 - Зэт Ай Ай Эй Эн ХХК
38000002612015-12-073102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,938,510.750.00005 - Лицензийн төлбөр 14523300572 - Айбекс лэнд монголиа ХХК
39000002612015-12-073102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого13,984,210.820.00005 - Лицензийн төлбөр 16956291022 - Эрдэнэ монгол ХХК
40000002612015-12-073102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,947,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12294294029 - Эрхэс майнинг  ХХК
41000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,460,141.000.00005 - Лицензийн төлбөр 301586 - Шаньси күк энд көүл кемикалсюнионХХК
42000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-030000-0000 - Нөхөн төлбөр170,535,240.000.00нөхөн төлбөр298147 - Тайшин девелопмент ХХК
43000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,158,208.000.00005 - Лицензийн төлбөр 9623 а300734 - Өгөөж баянхангай ХХК
44000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого6,029,100.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12294294029 - Эрхэс майнинг  ХХК
45000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого10,699,200.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15407300221 - Эйч кэй жи си ХХК
46000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого18,039,645.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15446 х 7 жил297415 - Миллениум сторм ХХК
47000002622015-12-083102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого38,991,250.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15461298886 - Монголиан Топ Фийлд
48000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого27,261,890.000.00005 - Лицензийн төлбөр 8863 а 12 жил297672 - Алтан гол эксплорэйшн  ХХК
49000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого46,373,900.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12210300305 - Бритиш майнинг ХХК
50000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого13,959,810.000.00005 - Лицензийн төлбөр 8866 а298981 - Хос хас
51000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого9,371,640.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13354 х 10 жил302450 - саяанамин ххк
52000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого6,963,480.000.00005 - Лицензийн төлбөр 11881 а298981 - Хос хас
53000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,560,430.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15383 х299505 - Агь буянт ХХК
54000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого10,412,380.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12288 х 10 жил302450 - саяанамин ххк
55000002642015-12-093102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого6,000,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12139 х291468 - Нийслэл өргөө ХК
56000002652015-12-103102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого6,534,327.500.00005 - Лицензийн төлбөр 6907 а296826 - Спейшлмайнз  ХХК
57000002662015-12-113102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,784,610.000.00005 - Лицензийн төлбөр 16761299438 - Илчит хурдаст ХХК
58000002662015-12-113102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого26,741,230.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15378 а294794 - И эй эм хөх адар ХХК
59000002672015-12-143102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,471,650.000.00005 - Лицензийн төлбөр 8975298139 - Тэнгэрийн гэгээн тал ХХК
60000002702015-12-163102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,918,793.000.00005 - Лицензийн төлбөр 10947 х 11 жил300888 - Говь Хүдэр ХХК
61000002702015-12-163102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого74,060,130.000.00005 - Лицензийн төлбөр 10947 х 11 жил300888 - Говь Хүдэр ХХК
62000002702015-12-163102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого9,932,800.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15436 а303540 - эс жи гоулд майнинг ххк
63000002702015-12-163102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого169,081,977.000.00005 - Лицензийн төлбөр 10958 х 8 жил300844 - Эрдэнэдалай КОул ХХК
64000002702015-12-163102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого28,487,910.750.00005 - Лицензийн төлбөр 10960 х 8 жил300844 - Эрдэнэдалай КОул ХХК
65000002712015-12-173102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого14,527,550.000.00005 - Лицензийн төлбөр 10822 х 11 жил300317 - Хамаг Монгол Ресурс ХХК
66000002712015-12-173102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого11,393,700.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15432 х 7 жил297424 - Эм Си Эй Ди  ХХК
67000002712015-12-173102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого74,830,400.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13166293258 - АДАЭ ХХК
68000002712015-12-173102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого11,843,750.000.00005 - Лицензийн төлбөр 16962 а 5 жил297427 - Дорнын хүдэр ХХК
69000002712015-12-173102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-030000-0000 - Нөхөн төлбөр130,000,000.000.00Нөхөн төлбөр291758 - Алтан Дорнод Монгол ХХК
70000002712015-12-173102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,962,400.000.00005 - Лицензийн төлбөр 12991291809 - Ти Энд Пи ХХК
71000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого12,864,581.890.00005 - Лицензийн төлбөр 13090295734 - Самех  ХХК
72000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого18,597,946.500.00005 - Лицензийн төлбөр 13090294207 - Нийслэл трейд ХХК
73000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого13,947,089.420.00005 - Лицензийн төлбөр 13662 х295734 - Самех  ХХК
74000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого111,230,457.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13091294207 - Нийслэл трейд ХХК
75000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого16,905,753.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13092 х294207 - Нийслэл трейд ХХК
76000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого28,645,080.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13052 х 9 жил294169 - Ай эн ди ХХК
77000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого12,046,700.000.00005 - Лицензийн төлбөр 4 жил298815 - Металл импекс ХХК
78000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого24,773,750.250.00005 - Лицензийн төлбөр 13089299399 - Сити дн сервис ХХК
79000002722015-12-183102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,135,600.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13053294169 - Ай эн ди ХХК
80000002732015-12-213102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого19,130,200.000.00005 - Лицензийн төлбөр 14465 х298955 - И энд жи ар ХХК
81000002732015-12-213102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого19,709,487.500.00005 - Лицензийн төлбөр 10 жил291212 - Кожеговь ХХК
82000002732015-12-213102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого9,770,320.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15605299621 - Юүшэнгминг ХХК
83000002732015-12-213102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,979,946.000.00005 - Лицензийн төлбөр 9067299358 - Шин шинг пайпс ХХК
84000002742015-12-223102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,414,379.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15372 х 7 жил297209 - Белгравиямайнинг ХХК
85000002742015-12-223102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого10,900,375.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13827 х 11 жил293619 - Юнайтедминералс  ХХК
86000002742015-12-223102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,481,435.000.00005 - Лицензийн төлбөр 8998292952 - ГБНБ ХХК
87000002742015-12-223102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого6,526,960.000.00005 - Лицензийн төлбөр 11027295424 - Кайнар Вольфрам ХХК
88000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого11,333,760.000.00Лицензийн төлбөр298014 - Ситик интернэйшнл майнинг инве
89000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого55,895,560.000.00005 - Лицензийн төлбөр 17007293254 - Жунхаовэйеэ ХХК
90000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,560,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13087301067 - Байгалийн үнэт чулуу ХХК
91000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого97,025,662.500.00005 - Лицензийн төлбөр 16971293717 - Алагтай цэцэн ХХК
92000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого18,599,425.000.00005 - Лицензийн төлбөр 16751292917 - Гоби эксплорэйшн ХХК
93000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого9,428,590.000.00Лицензийн төлбөр298014 - Ситик интернэйшнл майнинг инве
94000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,524,500.000.00005 - Лицензийн төлбөр 11005294157 - Модот уул ХХК
95000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого50,694,465.000.00005 - Лицензийн төлбөр 11044 х297779 - МТ майнинг
96000002752015-12-233102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого24,340,280.000.00005 - Лицензийн төлбөр 11043297779 - МТ майнинг
97000002792015-12-283102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,880,225.000.00005 - Лицензийн төлбөр 16788298400 - Эрдэнийн цахирмаа тал ХХК
98000002792015-12-283102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого5,281,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 19798294515 - Жаско ХХК
99000002792015-12-283102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого20,613,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15380 х 7 жил299405 - Доурандо ХХК
100000002792015-12-283102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого6,777,300.000.00005 - Лицензийн төлбөр 13060292877 - НАБД ХХК
101000002782015-12-303102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого9,433,810.000.00005 - Лицензийн төлбөр 14607297260 - Мөнхсаяан ХХК
102000002782015-12-303102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого11,339,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 14607297260 - Мөнхсаяан ХХК
103000002782015-12-303102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого169,984,950.000.00Лицензийн төлбөр294407 - Монгол ураниум ресурс ХХК
104000002782015-12-303102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого19,560,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15381 х 7 жил299405 - Доурандо ХХК
105000002782015-12-303102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого32,014,000.000.00005 - Лицензийн төлбөр 15379 х 7 жил299405 - Доурандо ХХК
106000002802015-12-313102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого7,505,750.000.00005 - Лицензийн төлбөр 11151303551 - юу эн эф эм ххк
107000002802015-12-313102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого57,004,648.000.00005 - Лицензийн төлбөр 294945 - Шинэ Шивээ ХХК
108000002802015-12-313102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого39,492,273.000.00005 - Лицензийн төлбөр 8297294945 - Шинэ Шивээ ХХК
109000002802015-12-313102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого158,725,265.000.00005 - Лицензийн төлбөр 8296294945 - Шинэ Шивээ ХХК
110000002802015-12-313102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого8,600,450.000.00005 - Лицензийн төлбөр 14539 х300305 - Бритиш майнинг ХХК
111000002802015-12-313102-010301-0000 - Төсвийн харилцах-төрийн сан 900000712 ¥1401-020000-0000 - Лицензийн орлого11,012,025.000.00005 - Лицензийн төлбөр 14937301967 - монголиан тангстен корпорэйшн ххк

Ашигт Малтмалын Газар