“PDAC 2016” чуулга уулзалтад оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгжийн бүртгэл үргэлжилж байна.

Оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд албан бичгээр Ашигт малтмалын газарт хаяглан 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн дотор ирүүлж, оролцоо, хамтын ажиллагаагаа албажуулна уу.

Бүртгэлийн хүснэгт бөглөөгүй аж ахуйн нэгжүүд дээрх албан бичигт хавсаргаж ирүүлэхийг хүсье. 

АЖЛЫН ХЭСЭГ