/сая.төг/

2015 онд төлөвлөсөн худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл тоо хэмжээ хүчин чадалБатлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг) Эрх шилжүүлсэн эсэх (Тийм бол хаашаа шилжүүлсэн /үгүй)Гэрээний дүн (сая.төг)  Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаарХудалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам (3)Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацааТайлбар тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулсан огнооE-procurement сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Тендерийн урилга нийтэлсэн огнооГэрээ байгуулах эрх олгосон огнооГэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо
12345678910111213
Урсгал зардлаар
Бичиг хэрэг 
1Бичгийн цаас 7.0үгүй7.00Финфак ХХКШууд худалдан авалт      Сар бүр хэлтсүүдийн өгсөн захиалгын дагуу "Финпак" ХХК болон "Таванбогд" ХХК-аас бичгийн цаасны худалдан авалт хийж байна. Нийт 7.0 сая төгрөгийн бичгийн цаас, 2,0 сая төгрөгийн плоторын цаас  худалдан авалт хийсэн байна.   
2Плоторын цаас 2.0үгүй2.00 Шууд худалдан авалт      
3Принтерийн хор /хар, өнгөт/12.0үгүй11.6 "Секьюрити Солюшн Сервис Консалтинг" ХХК, № 18Харьцуулалтын арга2015.02.04 2015.02.182015.03.242015.12.31  "Секьюрити Солюшн Сервис Консалтинг" ХХК 18 тоот гэрээг байгуулан хэлтсүүдийн өгсөн  захиалгын дагуу сар бүр худалдан авалт хийгдэж байна. 2015 онд нийт 11.6 сая төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна.
Дүн 21.0 20.60       20.6 сая төгрөг
Урсгал засвар 
1Техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ 4.0үгүй4.00 Шууд худалдан авалт     -Захиалгын дагуу эвдэрсэн канон, сервер сүлжээ зэрэг тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд тухай бүр шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг худалдан авч байна. 4.0 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийгдсэн байна.
2Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ 10.0үгүй10.00 Шууд худалдан авалт     -Техникийн комиссын актын дагуу автомашинуудад  10.0 сая төгрөгийн сэлбэг, засвар үйлчилгээ хйигдсэн байна.
3Байрны урсгал засвар 4.4үгүй4.40 Шууд худалдан авалт      УУШТЛ-ын байрны хаалганы цоож, бариул засах, бусад жижиг засварын ажил үйлчилгээнд  4.4 сая төгрөг зарцуулсан.
Дүн 18.4 18.40       18.6 сая төгрөг
Бусад 
1Харуул хамгаалалтын хөлс22.0үгүй15.6"Лион гранд" ХХК, №15/01/19Харьцуулалтын арга2015.02.04 2015.02.182015.03.18 № 15/01/19 тоот гэрээний дагуу харуул хамгаалалтын хөлсөнд 13.0 сая төгрөгийг олгоод байна.
 Санхүү, цагийн бүртгэлийн программ2.50 2.5Ординат ХХКШууд худалдан авалт    2015.03.312015.04.1321 тоот гэрээний дагуу 2.5 сая төгрөг шилжүүлэв.
 Уул уурхайн компьютержсэн кадастрын системийн шинэчлэл 7.00 6.3Арвис системс ХХКШууд худалдан авалт    2015.03.162015.04.2020 тоот гэрээний дагуу 6.3 сая төгрөг шилжүүлсэн байна
3Уул уурхайн компьютержсэн кадастрын системийн шинэчлэл 8.00үгүй7.5Би Си Ти ХХКШууд худалдан авалт    2015.06.032015.06.032015/29 тоот гэрээний дагуу 7.5 сая төгрөгийг шилжүүлсэн байна.
3Уул уурхайн компьютержсэн кадастрын системийн шинэчлэл 30.00 29.6Би Си Ти ХХКХарьцуулалтын арга2015.5.22  2015.06.082015.06.152015/30 тоот гэрээний дагуу 29.6 сая төгрөгийг шилжүүлсэн байна.
2Цахимаар өргөдөл олгох техник үйлчилгээний  программ30.00үгүй23.0Ай И Ар Пи Консалтинг ХХКЗөвлөх үйлчилгээний бага үний арга2014.07.16  2014.07.312015.06.1585 тоот  гэрээний дагуу үлдпэгпэл 10 хувь болох  2.3 сая төгрөг, программын өргөтгөл шинэтгэл хийхэд 
 Уул уурхайн компьютержсэн кадастрын системийн шинэчлэл 7.00 6.2Арвис системс ХХКШууд худалдан авалт    2015.08.072015.08.252015/45 тоот гэрээний дагуу 6.2 сая төгрөг шилжүүлсэн байна
4Сүлжээний засвар, шинэчлэл7.00үгүй6.2Өнө тунгалаг од ХХКШууд худалдан авалт    2015.11.032015.12.022015/51 тоот гэрээний дагуу сүлжээний засварын төлбөр 6.2 сая төгрөг шилжүүлсэн
 Уул уурхайн компьютержсэн кадастрын системийн шинэчлэл 8.00үгүй7.9Софтлайн Азия ХХКШууд худалдан авалт    2015.11.102015.12.302015/50 тоот гэрээний дагуу  Компьютерийн вирусын программ төлбөр 7.9 сая төгрөгийг шилжүүлсэн
 Бичиг хэргийн цахим архивын программ10.00үгүй8.8Соло девелопмент солюшн ХХКШууд худалдан авалт    2015.12.02 2015/54 тоот гэрээний дагуу  50 хувь бүлүх 4.4 сая төгрөг шилжүүлсэн
3Геологийн архивийн үйлчилгээ, бүртгэлийг цахимжуулах программ50.00үгүй50.0Волвес ХХКЗөвлөх үйлчилгээний бага үний арга2015.12.01  2015.12.10 Гэрээнд заасны дагуу ажлын гүйцэтгэлээр тайланг авч 40.0 сая төгрөг шилжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлээр үлдэгдэл төлбөрийг шилжүүлнэ.
 Цахимаар өргөдөл олгох техник үйлчилгээний  программ шинэчлэл15.00 10.0Ай И Ар Пи Консалтинг ХХКШууд худалдан авалт    2015.12.112015.12.3056 тоот гэрээний дагуу ажлын гүйцэтгэлээр гэрээг дүгнэж 10.0 сая төгрөг шилжүүлэв
 Дүн196.50 173.6       135.9 сая төгрөг
ВЗээл тусламжийн хөрөнгөөр
1Цогтцэцийн талбайд 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил хийх50.0үгүй49.9Геологи судалгааны төв 2015/40Зөвлөх үйлчилгээний бага үнийн арга2015.05.08  2015.07.302015.12.31Гэрээнд заасны дагуу ажлын гүйцэтгэлээр тайланг авч 49.9 сая төгрөг шилжүүлсэн
 Дүн50.0 49.9       49.9 сая төгрөг
Нийт дүн285.9 223.5       2015 онд нийт  443.7 сая төгрөгийн худалдан авалт хийхээс 185.8 сая төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна