2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 89, 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488, 489 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2016 оны 1 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2015 оны 12 дугаар сарын үнийн дунджыг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.

(ам.доллар/тн)

Цайр

1,521.74

https://www.lme.com/

Зэс

4,628.60

Хар тугалга

1,700.87

Цагаан тугалга

14,694.05

Хөнгөн цагаан

1,493.90

Молибдени 

11,273.81

(төгрөг/грамм)

Алт

68,335.37

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

710.48

 

(ам.доллар/тн)

Жонш

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-97

262.00

http://www.indmin.com

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-95

256.60

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-92

253.30

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-85

250.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-80

210.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-75

196.88

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

28.74

 

 

/www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

36.00

Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга) 

9,488.23

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

91.23

www.asianmetal.com

 Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

http://en.sxcoal.com/

Боловсруулаагүй нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

64.25

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

40.30

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

29.81

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

24.02

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

16.27

Баяжуулсан нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

65.57

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

55.64

Сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

42.72

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

28.48