1.Саус Гоби сэндс ХХК- South Gobi Energy- HKG:1878- www.southgobi.com

  

1

 

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

385.6 M

3

Жилийн дундаж ханш

4.81

4

Сарын дундаж ханш

1.78

5

7 хоногийн дундаж ханш

1.45

6

2016.01.20 өдрийн ханш

1.37

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-4.86

2. МоЭнКо ХХК- Mongolia Energy Corp- HKG:0276-www.mongolia-energy.com

1

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ          (сая)

259.87 M

3

Жилийн дундаж ханш

0.40

4

Сарын дундаж ханш

0.165

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.160

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.151

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-5.63

3. Энержи Ресурс ХХК- Mongolian Mining Corpоration- HKG:0975-www.mmc.mn

1

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ           (тэр бум)

1.25 B

3

Жилийн дундаж ханш

0.35

4

Сарын дундаж ханш

0.154

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.140

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.135

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-5.59

4. Терра энержи ХХК-Guilford Coal- ASX:GUF-www.guilfordcoal.com.au /TERRACOM-ASX:TER/

1

Мөнгөний нэгж

AU$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

5.64 M

3

Жилийн дундаж ханш

0.02

4

Сарын дундаж ханш

0.006

5

7 хонoгийн дундаж ханш

0.006

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.006

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-14.29

5. Хургатайхайрхан ХХК-Aspire Mining Limited- ASX:AKM- www.aspiremininglimited.com 

1

Мөнгөний нэгж

AU$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

8.35 M

3

Жилийн дундаж ханш

0.03

4

Сарын дундаж ханш

0.009

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.009

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.009

7

Үнийн хэлбэлзэл %

0.00

6. Редхил Монголия ХХК-Prophecy Development  Corp- TSХ:PCY-http://www.prophecydev.com/  

1

Мөнгөний нэгж

CA$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

21.23M

3

Жилийн дундаж ханш

0.61

4

Сарын дундаж ханш

-

5

7 хоногийн дундаж ханш

-

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.910

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-

7. Hunnu Coal Pty Ltd- ASX:HUN- www.hunnucoal.com/  

1

Мөнгөний нэгж

AU$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

434.57M

3

Жилийн дундаж ханш

1.41

4

Сарын дундаж ханш

-

5

7 хоногийн дундаж ханш

-

6

2016.01.20 өдрийн ханш

1.79

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-

8. Peabody Energy Corporation- NYSE:BTU- www.peabodyenergy.com  

1

Мөнгөний нэгж

US$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

72.91М

3

Жилийн дундаж ханш

63.45

4

Сарын дундаж ханш

6.90

5

7 хоногийн дундаж ханш

3.96

6

2016.01.20 өдрийн ханш

3.48

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-11.45

9. Winsway Enterprises Holding- HKG:1733- www.winsway.com  

1

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ         (сая)

547.1M

3

Жилийн дундаж ханш

0.25

4

Сарын дундаж ханш

0.25

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.25

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.145

7

Үнийн хэлбэлзэл %

0.00

10. Xanadu Mines Ltd- ASX:XAM-www.xanadumines.com  

1

Мөнгөний нэгж

CA$

2

Зах зээлийн үнэлгээ (сая)

48.98М

3

Жилийн дундаж ханш

0.120

4

Сарын дундаж ханш

0.110

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.110

6

2016.01.20 өдрийн ханш

0.110

7

Үнийн хэлбэлзэл %

0.00

Энд дарж татаж авна уу.

Эх сурвалж: www.google.com/finance

НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС