Хятадын боомтууд дээрх нүүрс экспортлогч орнуудын коксжих нүүрсний  үнэ  (Агуулахын үнэ:ам.доллар/тонн)

Он сар өдөр

Австралийн коксжих

Америкийн коксжих

Канадын коксжих

 

Оросын коксжих

Хятадын Хөбэйн коксжих

Хятадын

Шанси коксжих

Монголын  коксжих

Монголын түүхий коксжих

Монголын

1/3 коксжих нүүрс

Жинтан боомт,

агуулах дээрх

Лиэн юн Ган боомт,

агуулах дээрх

Циндао боомт,

агуулах дээрх

Жинтан боомт,

агуулах дээрх

Жинтан боомт,

агуулах дээрх

Рижао боомт,

агуулах дээрх

Жинтан боомт,

агуулах дээрх

Жинтан боомт,

агуулах дээрх

Жинтан боомт,

агуулах дээрх

Жинтан боомт,

DAP

Ганцмод боомт, агуулах

Ганцмод боомт, агуулах

Ганцмод боомт, агуулах

I/04

103.1

103.8

103.8

100.0

98.5

100.0

84.6

104.6

106.2

107.7

67.7

56.9

38.5

I/11

102

102.7

102.7

98.9

97.4

98.9

83.7

103.5

102.0

106.6

67.0

56.3

38.1

I/18

102

102.7

102.7

98.9

97.4

98.9

83.7

103.5

102.0

106.6

67.0

56.3

38.1

I/25

102

102.7

102.7

98.9

97.4

98.9

83.7

103.5

102.0

106.5

67.0

56.3

38.1

 

Хятадын зарим боомтууд дээрх эрчим хүчний нүүрсний  үнэ  (FOBT үнэ:ам.доллар/тонн)

 

 

 

Он сар өдөр

Жинжоу боомт

( FOBT, Өвөр

Монгол ын

лигнит

нүүрс)

 

Инкоу боомт

(Өвөр Монголын лигнит

Цинь Хуангдао боомт ( FOBT)

 

Хуан хуа боомт ( FOBT)

 

Тиэнжин буюу Сиян Ган боомт

( FOBT)

 

5200 ккал

(FOBT)

6200  ккал

(exstock)

4500 ккал

5000 ккал

5500 ккал

5800 ккал

4500 ккал

5000 ккал

5500 ккал

5800 ккал

4500 ккал

5000 ккал

5500 ккал

6000 ккал

I/04

30

58.5

92.3

43.1

49.5

55.4

60.6

42.3

49.2

55.4

60.8

42.3

49.2

60.8

73.8

I/11

29.7

57.8

91.3

42.6

49.0

54.5

59.7

41.9

48.7

54.8

60.1

41.9

48.7

60.1

73.1

I/ 18

29.7

57.8

91.3

42.5

48.7

54.6

59.8

41.9

48.7

54.8

60.1

41.9

48.7

60.1

73.1

I/ 25

29.7

57.8

91.3

42.5

48.7

54.6

59.8

41.9

48.7

54.8

60.1

41.9

48.7

60.1

73.1

Энд дарж татаж авна уу.