Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны  А/48 дугаар тушаалаар  Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батласан билээ. УУХҮЯ-ны 2018 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10/766 тоот албан бичгээр  АМГТГ-т үүрэг болгосны дагуу  Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн даргаар томилогдсон УУХҮЯ-ны Уул уурхайн бодлогын газрын дарга Б.Дэлгэржаргалд ЭБМЗ-ийн тамгыг өнөөдөр шилжүүллээ.

УУХҮЯ, АМГТГ