“Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайлагнал ба ашиг хүртэгч эздийг ил болгох нь” уул уурхай, газрын тосны компаниудад зориулсан сургалт 2017 оны 2 сарын 16-ны өдөр 09-17 цагийн хооронд Пума Империал зочид буудлын /Засгийн газрын ордны зүүн талд/ хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

Зорилго нь ОҮИТБС-ын тайлан гаргах мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тайлангийн чанарыг нэмэгдүүлэх, ашиг хүртэгч эздийг ил тод болгох асуудлаар зөвлөлдөх, нэгдсэн ойлголттой болоход оршино.

Сургалт үнэ төлбөргүй ба оролцох аж ахуйн нэгжүүд 2 сарын 15-ны дотор 70110525 утсаар эсхүл eiti.communication@gmail.com цахим шуудангаар бүртгүүлнэ үү.

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Монголын ОҮЗСТөслийн ажлын алба