2017 оны ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны тайланг ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6 зааснаар 2 сарын 15-ний өдөр 23:59 цагт багтаан ирүүлнэ үү.

Жич: Хугацаа дуусах үед системийн ачаалал нэмэгдэж доголдол үүсэх магадлалтай тул аж ахуйн нэгжүүд тайлангаа яаралтай ирүүлнэ үү.

АМГТГ