Компаний нэр

А-80

АИ-92

АИ-95

ДТ

"Шунхлай"ХХК

1450

1530

1730

1640

"Сод Монгол" ХХК

1470

1580

1750

1690

"Магнай трейд"ХХК

1470

1530

1730

1640

"Петровис"ХХК

1450

1530

1730

1640

2017 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 57 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 77, Аи-92 автобензин 46, дизелийн түлш 59, ТС-1 онгоцны түлш 32 хоногийн нөөцтэй байна.