Компаний нэр

А-80 /литр/

АИ-92 /литр/

АИ-95 /литр/

ДТ  /литр/

1

"Шунхлай"ХХК

1,480

1,630

1970

1,720

2

"Сод Монгол"  ХХК

1,480

1,630

1,900

1,730

3

"Магнай трейд"ХХК

1,480

1,630

2,040

1,720

4

"Петровис"ХХК

1,480

1,630

2,050

1,720

УБ хотын дундаж үнэ

1,480

1,630

1,990

1,723