СаруудТухайн сарын дундаж ханш /төгрөгөөр/
12017.01 сар2488.38
22017.02 сар2478.29
32017.03 сар2459.55
42017.04 сар2421.85
52017.05 сар2413.06
62017.06 сар2367.93
72017.07 сар2409.41
82017.08 сар2443.53
92017.09 сар2454.29
102017.10 сар2458.69
112017.11 сар2448.86
122017.12 сар2433.49
Жилийн дундаж ханш2439.7775

Эх сурвалж:  http://mongolbank.mn/dblistofficialaveragemonthlydynamic.aspx