Компаний нэр

А-80

АИ-92

АИ-95

ДТ

"Шунхлай"ХХК

1480

1625

1820

1715

"Сод Монгол" ХХК

1470

1580

1750

1690

"Магнай трейд"ХХК

1480

1630

1820

1720

"Петровис"ХХК

1480

1630

1820

1720

2017 оны 2 дугаар сарын 14-ний байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 48 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 77, Аи-92 автобензин 36, дизелийн түлш 50, ТС-1 онгоцны түлш 23 хоногийн нөөцтэй байна.