2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2017 оны 11 дүгээр сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2017 оны 10 дугаар сарын үнийн дунджыг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                    

 (ам.доллар/тн)

Цайр

3,273.52

https://www.lme.com/

Зэс

6,796.85

Хар тугалга

     2,505.77

Цагаан тугалга

20,459.21

Хөнгөн цагаан

2,130.03

Молибдени

   15,750.00

(төгрөг/грамм)

Алт

101,206.04

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

     1,339.21

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

ФФ-97

350.00

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

ФФ-95

        342.78

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

        324.71

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

        300.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

        260.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

        243.75

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

34.99

 

 

/www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

51.48

Гянтболдын хүдэр (65%-ийн агуулга)

15,708.34

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

242.72

www.asianmetal.com

                                                                                                              

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

http://en.sxcoal.com/

Боловсруулаагүй нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

 

                     119.96

 

Коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V=<28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

   

         128.99

 

 

Сул коксжих

Барьцалдах чанар: G>=50, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A<12.5%, 12.5%<15%, >15%

     96.06

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<50, Дэгдэмхий: V= 28%-37%, >37% Үнслэг: A<=25%, >=25%

Илчлэг: Q>5500, >=4500

           85.74

 

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

                 30.18

 

Баяжуулсан нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

             139.30

 

Коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V<28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

    154.33

Сул коксжих нүүрс

Барьцалдах чанар: G>=60, Дэгдэмхий: V>28%, Үнслэг: A=<10.5%, 10.5%<12%, >=12%

                125.19

 

Коксжих чанаргүй нүүрс

Барьцалдах чанар: G<60, Чийг: W<12, Үнслэг: A<=20%, >=20%

Илчлэг: Q>5000, >=4500

64.24