Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 630 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-020867

2008.08.28

Дундговь

Гурвансайхан

Гургалдай

Жи Эн Ти Эл ХХК

2

XV-011967

2006.08.29

Сэлэнгэ

Орхонтуул

Хонхор

Эм Жи Эм Жи ХХК

3

XV-012727

2006.08.29

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Чулуут

Санчуан шаньруй ХХК

4

ХV-018406

2015.09.08

Ховд

Дарви

Дарви

Эм Би Би Си ХХК

5

МV-017027

2008.09.09

Дорноговь

Даланжаргалан

Бор толгой

МГМК ХХК

6

XV-018573

2016.09.13

Говь-Алтай

Халиун

Холбоо

Баялаг эрдэс цогт ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС