2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 18, ШУТИС. ТӨВ НОМЫН САН 604 ТООТ

Хурлын цаг   Хурлыг удирдах: Т.Мөнхбат, Монголын геологийн холбооны ерөнхийлөгч

14.00 – 14.10  Хурлын нээлт: Т.Мөнхбат

14.10 – 14.30  Төрийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас  Геологийн салбарт хийж байгаа шинэчлэл, авч буй арга хэмжээ. УУХҮЯ, Геологийн бодлогын газрын дарга Д.Ганбат

14.30 – 14.50  Геологийн салбарын бодлогын хэрэгжилт зарим тулгамдсан асуудал. АМГТГ-ын дарга Б.Баатарцогт

14.50 – 15.10  Геологийн салбарын бодлогын төсөл, М.Тодбилэг, Н.Баатар, Б.Энхтуяа     

15.10 – 15.30 Газрын хэвлийн тухай хуулийн төсөл, Э.Ганбат, Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөрийн хуулийн зөвлөх

15.30-15.50 Цайны завсарлага, Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөр

15.50-16.20 Геологийн салбарын мэргэшсэн, шинжээчдийн асуудлууд

1.         УУХҮЯ-ны ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Солонго

2.         МГУУМИ-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Оюунгэрэл   

16.20 – 17.30  Санал, хэлэлцүүлэг

17.30 – 18.30  Хэлэлцүүлгээс дүгнэлт, зөвлөмж гаргах

2017 ОНЫ 10 САРЫН 19-НИЙ ӨДӨР

8.30 - 9.00       Хурлын бүртгэл (ШУТИС-ийн Төв байрны 3 давхарт хурлын танхимд)

Хурлын дарга:   Т.Мөнхбат, Д.Цэдэнбалжир, М.Очирбат    

09.00 – 09.10  Хурлын нээлт            Т.Мөнхбат

09.10 – 09.30  Мэндчилгээ (УУХҮЯам, АМГТГазар)        

09.30 – 09.50  Төрийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас  Геологийн салбарт хийж байгаа шинэчлэл, авч буй арга хэмжээ     Д.Ганбат

09.50 – 10.10  Геологийн салбарын бодлогын хэрэгжилт зарим тулгамдсан асуудал           Б.Баатарцогт

10.10 – 10.30  Геологийн салбарын бодлогын төсөл       М.Тодбилэг

10.30 – 11.00  Цайны завсарлага

11.00 – 11.20  Геологийн судалгаа, ашигт малтмал, газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын өнөөгийн байдал           А.Дэлгэрсайхан

11.20 – 11.40  Монгол Улсын Геологийн мэдээллийг хайх нь: МонГеоКат"      Г.Золсайхан

11.40 – 12.00  Геологийн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэний асуудал         Б.Оюунгэрэл

12.00 – 12.20  Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам (төсөл) Б.Солонго                   

Хурлын дарга: С.Жаргалан, Д.Алтанхуяг

14.00 - 14.05   Нээлт /Мэндчилгээ/ Ардын багш Ж.Лхамсүрэн 

14.05 - 14.20   Профессор Г.Ухнаагийн эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа            С.Жаргалан

14.20 - 14.40   Ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, тулгамдсан асуудлууд            Г.Ухнаа

14.40 - 14.55   Метал ашигт малтмалын илрэлд өгөх үнэлгээ, эрэл-хайгуулын ажлыг оновчлох нь            П.Батчулуун

14.55 - 15.10   Хойд Хэнтийн алтны бүс дэхь Бороогийн алтны үндсэн ордын хүдэржилт    Х.Чинбат

15.10 - 15.25   Mongolia in global geology and mining rankings        Б.Оюунчимэг

15.25 - 15.40   Алтны ордын нөөцийг тооцоолох аргачлалууд    Б.Оюунгэрэл

15.40 - 15.55   Хадасан хувирмал цөм бүрдэл      Д.Жавхланболд

15.55 - 16.10   Шатах ашигт малтмалын олборлох нөөцийг үнэлэх статистик аргуудын харьцуулалт            Н.Болорчимэг

16.10 - 16.30   Цайны завсарлага   

16.30 – 18.00  Хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа                    

2017 ОНЫ 10 САРЫН 20-НЫ ӨДӨР

Хурлын дарга: Б.Бат, Б.Мөнхцэнгэл

09.00 – 09.20  Нууруудын хөндийн мезозойн хотгоруудын геологи, структур Д.Буян-Арвижих

09.20 – 09.40  Эрдэнэцогт формацын вулканоген чулуулгийн геохими            Т.Оюунчимэг

09.40 – 10.00  Төв Монголын доод цэрдийн Хулсангол формацын (Апт-Альб) тархалт болон сээр нуруутны үлдвэрүүд     З.Бадамхатан

10.00 – 10.20  Төв Азийн атираат бүслүүрийн зүүн хэсгийн каледонидын структур дэх эх газрын царцдасын блокууд          Ч.Эрдэнэжаргал

10.20 – 10.40  Аккрецийн комплексын тогтоц ба түүний төрөл   Д.Отгонбаатар

10.40 – 11.00  Цайны завсарлага   

11.00 – 11.20  Цэрдийн шатдаг занарын газрын тосны эх чулуулгийн хэтийн төлвийн судалгааны үр дүнгээс          Б.Эрдэнэцогт

11.20 – 11.35  Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламжинд хуримтлагдсан хаягдлаас дахин нүүрс баяжуулах боломжийн судалгаа     Д.Баасанжав

11.35 – 11.50  Барууннаран чулуун нүүрсний ордын петрологийн судалгааны үр дүнгээс   Б.Дэмбэрэлсүрэн

1150 – 1210    Ашигт малтмалын ордын эдийн засгийн үнэлгээний зарим асуудал   З.Ганбаатар

12.10 – 13.00  Баярын үйл ажиллагаа: УУХҮЯам, АМГТГазар, Холбоод         

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ