Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 591 дүгээр шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-016842

2007.08.22

Баян-Өлгий

Алтай, Буянт Сагсай, Улаанхус

Чигэртэй

Монгол алтай ресорсез ХХК

2

XV-018731

2015.07.10

Говь-Алтай

Тонхил

Хурд-1

Талын монгол групп ХХК

3

XV-018912

2015.07.27

Увс

Хяргас

Зүүн

Хэмжээшгүй-Орд ХХК

4

ХV-013929

2008.07.28

Өмнөговь

Цогт-Овоо

Дугших уул

Рийч-Оре ХХК

5

ХV-013939

2008.07.28

Говь-Алтай

Цогт, Цээл

Өнийн аараг

Кратон ХХК

6

XV-018905

2015.07.29

Увс

Цагаанхайрхан

Эрдэнэ

Грийн дизайн ХХК

7

МV-011871

2006.08.03

Дархан-Уул

Шарын гол

Хар ямаат

Лайтуоркс ХХК

8

XV-018820

2015.08.05

Говь-Алтай

Тайшир

Дөрвөлжин

Нэгүүндриллинг ХХК

9

XV-018812

2015.08.05

Говь-Алтай

Есөнбулаг, Халиун

Хөндлөн

Нэгүүндриллинг ХХК

10

XV-018801

2015.08.10

Увс

Наранбулаг

Наран

Голден гео физик ХХК

11

XV-018813

2015.08.14

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Бор цахир

Талын монгол групп ХХК

12

XV-018903

2015.08.14

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Далт

Талын монгол групп ХХК

13

XV-018932

2015.08.14

Говь-Алтай

Дэлгэр, Тайшир

Их

Хэмжээшгүй-Орд ХХК

14

МV-016859

2010.08.17

Баянхонгор

Баян-Овоо

Шанд булаг-1

Саяанамин ХХК

15

XV-018514

2015.08.18

Ховд

Мянгад

Хэт

Ти Эм Ти Си ХХК

16

XV-018428

2015.08.18

Говь-Алтай

Тайшир

Од

Алтан бүл зөгий ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС